Verslag overleg oversteek Oude Groenestraat


Verslag overleg oversteek Oude Groenestraat

Aanwezig:
Vertegenwoordigers vanuit de gemeente, de Oversteek, het OSC, de BEN er weer en een aantal wijkbewoners Afwezig met kennisgeving 

Probleemstelling
Op de oversteek Oude Groenestraat hebben fietsers en voetgangers die oversteken voorrang op het autoverkeer. Er komen veel bijna-aanrijdingen voor. De oversteek wordt als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Ongevalsstatistieken van de politie onderschrijven dit niet, er is sprake van 1 gemelde aanrijding in 2016 en 1 in 2017.

Wat constateren we zoal op en rondom de oversteek?

 • Te hard rijden.
 • Verkeersborden en signalen worden door verkeersdeelnemers niet of niet goed opgepikt.
 • Drempel ligt dicht bij oversteek (is conform richtlijnen), men is te veel bezig met die drempel om goed op het verkeer te letten.
 • Te veel prikkels op de oversteek (borden, schrikhekken, drempels).
 • Raamstijlen van auto’s zorgen voor een dode hoek, fietser zit daar precies achter, geen zicht.
 • Onbalans in verlichting, oversteek vol in het licht, m.n. de zijde van het bruggetje is erg donker.
 • Tijdstip van oversteken maakt eigenlijk niet uit, de bijna-aanrijdingen gebeuren op alle momenten van de dag; wel enigszins een piek in bijna-aanrijdingen tijdens halen/brengen leerlingen: wachtende auto’s proberen zich door de stroom fietsers te wurmen.

Voorgestelde oplossingen

 • De drempel verhogen zodat snelheid verder geremd wordt -> weg betreft een ontsluitingsweg hier wordt bij voorkeur geen drempels aangelegd om  hinder en tijdverlies voor bussen en hulpdiensten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • 30 km/uur zone eerder laten beginnen, hierdoor is er één aandachtspunt minder bij de oversteek.
 • Plaatsen verkeerslichten -> verkeerslichten zijn bedoeld om de verkeersstromen op een kruispunt te regelen en te zorgen voor een betere doorstroming. Verkeerslichten zijn geen middel om de verkeersveiligheid te vergroten. Integendeel, verkeerslichten kunnen zelfs schijnveiligheid opwekken omdat verkeerslichten leiden tot een toename van de snelheid op het kruispunt en bij weinig verkeer roodlichtnegatie kan optreden. Daarnaast is het risico op ernstig letsel in het geval van een regeling met verkeerslichten ernstiger dan in de huidige situatie, omdat het verkeer elkaar op hogere snelheid kruist.
 • Fietspad op de oversteek verhogen, zodat fietsers beter zichtbaar zijn.
 • Plaatsen slagbomen die auto’s tegenhouden tijdens spits rondom basisschool -> gevoelig voor vandalisme.
 • Fietspad in z-bocht leggen, zodat fietsers eerder gezien worden -> zou wellicht een betere zichtbaarheid vanuit het midden opleveren. Opnieuw asfalteren is echter een dure maatregel en het risico blijft dat fietsers de kortste weg blijven kiezen.
 • Aanpassen verlichting zodat het fietspad en de zijkanten beter verlicht worden -> de huidige verlichting is al een keer getoetst hier bleek geen verbetering in mogelijk.
 • Aantal prikkels verminderen.
 • Opvallend waarschuwingsbord bij oversteek plaatsen, fluoriserend en/of met knipperlichten.
 • Bewustzijn creëren bij wijkbewoners zodat zowel automobilisten als fietsers ook zelf opletten bij het oversteken van de kruising.

Gemaakte afspraken

 • BEN er weer bekijkt of er een voorpagina-artikel in de BEN er weer en Nextdoor gemaakt kan worden.
 • OSC bekijkt naar mogelijkheden om kinderen aan te spreken op het aanzetten van de fietsverlichting bij verlaten van het sportpark na de training.
 • Gemeente bekijkt samen met verkeerskundigen kritisch naar de huidige inrichting van de oversteek.
 • Gemeente legt contact met Stip en vrijwilligerscentrale voor het werven van een coördinator en eventueel ook vrijwilligers voor het brigadieren.
 • Als het lukt een coördinator te vinden wordt de vraag uitgezet om brigadiers verder uit bij de ouderraad van de school.
 • Gemeente vraagt de wijkagent of er op korte termijn fietsvriendelijke acties opgezet kunnen worden.

Volgende overleg

Het volgende overleg wordt ingepland zodra er concrete zaken terug te melden zijn en een vertegenwoordiger van de wijkraad zal zich bij het overleg aansluiten

3 comments

 1. Vooral met deze opmerking ” de huidige verlichting is al een keer getoetst hier bleek geen verbetering in mogelijk ” ben ik het oneens.
  Die verbetering is wel degelijk mogelijk, Wanneer je de eerste lamp aan de voor de brug vergelijkt met de lamp er vlak achter (op het eiland) dan ze je dat deze een schijf mist. Die schijf is er voor bedoeld om het licht naar beneden te laten schijnen. Als je de lampen goed bekijkt zie je ook al uitsparingen om die schijf vast te zetten. Hetzelfde geldt voor de 2e lamp. Tevens zou ik de bewoners van het huis rechts van het bruggetje (vanuit school bekeken) willen vragen de struik richting de brug te snoeien. Ook daarmee verbeter je de verlichting, en word het niet zo’n donker gat.

 2. Fietspad vanuit de brug blokkeren en de fietser dwingen naar rechts te gaan en 30 meter verderop laten oversteken.
  A geen hoge snelheid fietser meer.
  B auto en fiets zien elkaar langer voordat fietser kan oversteken.
  Helaas moet dan de hele oversteekplaats verplaatst worden. De huidige oversteek vanuit de wijk gezien is m.i fout op fout.
  Vanuit de schoolkant is het beter.

 3. Denk nog steeds dat de beste oplossing een fietstunneltje is!

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: