Plannen Hornbach Nijmegen-Noord


Plannen Hornbach Nijmegen-Noord

Op de ontwikkellocatie bij Ressen langs de A325 is ruimte voor de bouwmarkt Hornbach, een tankstation en een restaurant. De rest van de locatie krijgt een parkachtige inrichting. De gemeente Nijmegen  en provincie Gelderland hebben de afspraken over de ontwikkeling van de locatie uitgewerkt en deze week vastgelegd.

In het voorjaar van 2017 maakten provincie en gemeente al afspraken over de locatie ten noorden van de Cinemec. Een van de afspraken is dat buiten een bouwmarkt, tankstation en restaurant, er geen verdere ontwikkeling met winkels of horeca op deze locatie plaatsvindt. Provincie en gemeente willen geen grootschalige detailhandel rond de stad die concurreert met de binnenstad of met de centra van buurgemeenten.

Aansluiting bij omgeving

De rest van de locatie Ressen, ongeveer tweederde van het gebied van 19 hectare, krijgt een parkachtige inrichting. Het gebied moet aansluiten bij Park Lingezegen en de landelijke omgeving van Ressen. Ook het ontwerp voor de bouwmarkt moet passen bij de omgeving. 

Impuls 

Het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders is blij met de procedure om het Ressense terrein vorm te geven. De komst van Hornbach  brengt waarschijnlijk minimaal 120 extra arbeidsplaatsen mee en geeft dus een economische impuls aan de stad en omgeving. 

Planning 

Vorige week heeft het college besloten om de voorbereiding van het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de bouwmarkt Hornbach gelijktijdig uit te laten voeren.  De verwachting is dat de bouw half 2019  start wordt.

X
%d bloggers liken dit: