Ontwikkeling Waaijenstein


Ontwikkeling Waaijenstein

Al een tijd lang voeren bewoners van onze wijk gesprekken met het college over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waaijenstein. De opzet is dat deze nieuwe wijk via de bestaande wijk Oosterhout wordt ontsloten. Helaas verlopen deze gesprekken niet naar wens van de bewoners.

Op een essentieel punt komt het college de bewoners niet tegemoet en dat betreft een andere ontsluiting dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat. Dus via de wijk Oosterhout. Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontsluiting.

Er zijn alternatieven mogelijk. Bewoners hebben een alternatief via de Italiëstraat aangedragen. Ook kunnen er in onze ogen alternatieven ontwikkeld worden die rechtstreeks aansluiten op de Griftdijk.

Wij pleiten niet voor het niet bouwen van woningen of voor het vertragen van de ontwikkeling. Naar onze opvatting is het goed mogelijk de ontwikkeling te starten alsmede een (planologische) procedure te starten voor een andere ontsluiting.

Wij hebben de gemeenteraad verzocht om op zo’n kortst mogelijke termijn het college op te dragen om te komen tot een andere ontsluiting van het park Waaijenstein dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat.

Het officiële verzoek hiertoe aan de gemeenteraad is bijgesloten in dit bericht.

Brief gemeenteraad Waaijenstein

X
%d bloggers liken dit: