Tag: Waaijenstein

08 dec 2017

Van Boetzelaerstraat blijft landweggetje

De Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-Noord blijft tijdens de bebouwing van Park Waaijenstein een smal landweggetje. En deze straat wordt voor auto’s voorlopig ook niet aangesloten op de Volsellastraat. Dat hebben de bewoners kunnen afspreken met de gemeente Nijmegen.

Als het aan de gemeente ligt, krijgt het toekomstige appartementencomplex in Park Waaijenstein een aparte route naar de Italiëstraat (nu nog een busbaan). De bewoners van Oosterhout hadden zich sterk gemaakt voor een kortere en veiligere route buiten hun wijk om. Zij willen geen honderden extra auto’s per dag over de karakteristieke Van Boetzelaerstraat en onoverzichtelijke Volsellastraat.

De raadscommissie Waalsprong heeft wethouder Velthuis (stedelijke ontwikkeling) groen licht gegeven voor een serieus onderzoek naar de zuidelijke ontsluiting van Park Waaijenstein. Dit gebied naast het landgoed ten zuiden van de wijk Oosterhout wordt nu bouwrijp gemaakt. Volgend jaar komen daar 14 vrijstaande woningen. Later verrijst er een groot complex met maximaal 85 appartementen.

Wethouder Velthuis meldde aan de raadscommissie dat er een bedrijf is geselecteerd om dat appartementencomplex te ontwikkelen. Het bedrijf betaalt daarvoor drie miljoen euro aan de gemeente. Er is al gesproken over de zuidelijke ontsluiting en het bedrijf is daar positief over, vertelde de wethouder. GroenLinks en PvdA willen nog wel van de wethouder horen welke alternatieve plekken de gemeente heeft onderzocht. Want het nieuwe complex in Park Waaijenstein wordt ongeveer drie keer zo omvangrijk als het bestaande appartementencomplex langs de Griftdijk. Niet iedereen vindt zo’n kolossaal gebouw goed passen in een park.

Nu er waarschijnlijk een aparte (fiets)straat naar Park Waaijenstein komt, kan de Van Boetzelaerstraat z’n beperkte breedte van 3,80 meter de komende jaren houden. De gemeente wilde dit landweggetje verbreden tot vijf of zes meter, maar moest toegeven dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Ook hoeft de Van Boetzelaerstraat voorlopig niet te worden aangesloten op de Volsellastraat, een onoverzichtelijke straat waar veel kinderen fietsen en spelen.

Tegen het kappen van bijna een kwart van de knotwilgen (7 van de 32) langs de Van Boetzelaerstraat loopt nog een bezwaar van de omwonenden. De bezwaarcommissie van de gemeente doet daarover begin 2018 een uitspraak. Wethouder Velthuis, die zelf poolshoogte is komen nemen in de Van Boetzelaerstraat, wil zoveel mogelijk knotwilgen laten staan. Bijvoorbeeld door zes losse inritten naar de vrije kavels te combineren tot drie brede inritten. Die oplossing spaart weer drie knotwilgen extra. De nieuwe eigenaren van de vrije kavels zijn verplicht om goed voor de knotwilgen op hun terrein te zorgen. De bomen zijn in 1988 aangeplant door baron Chris van Boetzelaer, eigenaar van het landgoed Oosterhout.

Voor het bouwverkeer naar de 14 vrije kavels en 85 appartementen heeft de gemeente een tijdelijke bouwweg laten aanleggen. Die loopt van de Griftdijk Noord naar Park Waaijenstein. Daardoor hoeft er geen bouwverkeer door de wijk te rijden, wat veiliger is. De bouwweg mag maximaal vijf jaar blijven liggen, dus tot november 2022. Op de bouwweg, de nieuwe Notensteinstraat langs de vrije kavels en de Van Boetzelaerstraat gaat een maximumsnelheid gelden van 30 kilometer per uur, hebben de bewoners afgesproken met de gemeente. Nu geldt op de bouwweg en de Van Boetzelaerstraat nog een maximum van 50 kilometer per uur. Verder komt er een parkeerverbod op de Van Boetzelaerstraat.

De gemeente heeft bovendien beloofd om informatie over de tijdelijke verkeerssituatie op de website www.waalsprong.nl/bewoners/werk-in-uitvoering te zetten. De tijdelijke verkeerssituatie rond Park Waaijenstein duurt enkele jaren. Met bewoners gaat de gemeente zich vanaf begin volgend jaar nog buigen over de definitieve inrichting en ontsluiting van Park Waaijenstein.

25 nov 2017

Mogelijk andere route naar Park Waaijenstein

Er komt mogelijk een andere route naar het nieuwe appartementencomplex in Park Waaijenstein. Daardoor kan de karakteristieke Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje blijven en krijgen bewoners van de Volsellastraat geen honderden extra auto’s per dag door hun straat.

De gemeente Nijmegen ontwikkelt nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Op dit moment worden 14 vrije kavels bouwrijp gemaakt. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen in Park Waaijenstein leidt tot ongeveer 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van de omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat nu verbreden tot 5,90 meter en ook de onoverzichtelijke Volsellastraat (met veel kinderen) drukker maken.

De gemeente had in het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone nog beloofd dat de Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje van 3,50 meter zou blijven. “De geplande ontsluiting via de Volsellastraat, dus via de wijk Oosterhout, vinden wij zeer onwenselijk,” laat ook de Wijkraad Oosterhout aan de gemeenteraad weten. “De Volsellastraat is hier niet goed voor ingericht.”

Nijmegen gaat nu onderzoeken of het nieuwe appartementencomplex via de zuidkant is te ontsluiten, dus via de Italiëstraat. Dat heeft de gemeente geantwoord op vragen van Marc van Nijnatten, voorzitter van de PvdA-raadsfractie. Dit alternatief komt van de bewoners. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller en veiliger. Een nog betere oplossing is volgens veel bewoners het verplaatsen of schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal gebouw wel thuishoort in een groen en rustig park.

17 nov 2017
Gemeente Nijmegen

Antwoorden van het college van B&W over Waaijenstein

College en B&W hebben de de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de gebiedsopgave Waaijenstein, specifiek de realisatie van het appartementengebouw. Daarnaast beantwoorden we een aantal schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over hetzelfde onderwerp en uitvoering van de motie uit 2009.

De brief aan de raad

02 nov 2017

Ontwikkeling Waaijenstein

Al een tijd lang voeren bewoners van onze wijk gesprekken met het college over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Waaijenstein. De opzet is dat deze nieuwe wijk via de bestaande wijk Oosterhout wordt ontsloten. Helaas verlopen deze gesprekken niet naar wens van de bewoners.

Op een essentieel punt komt het college de bewoners niet tegemoet en dat betreft een andere ontsluiting dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat. Dus via de wijk Oosterhout. Wij vinden dit een zeer onwenselijke ontsluiting.

Er zijn alternatieven mogelijk. Bewoners hebben een alternatief via de Italiëstraat aangedragen. Ook kunnen er in onze ogen alternatieven ontwikkeld worden die rechtstreeks aansluiten op de Griftdijk.

Wij pleiten niet voor het niet bouwen van woningen of voor het vertragen van de ontwikkeling. Naar onze opvatting is het goed mogelijk de ontwikkeling te starten alsmede een (planologische) procedure te starten voor een andere ontsluiting.

Wij hebben de gemeenteraad verzocht om op zo’n kortst mogelijke termijn het college op te dragen om te komen tot een andere ontsluiting van het park Waaijenstein dan de huidige geplande ontsluiting via de Volsellastraat.

Het officiële verzoek hiertoe aan de gemeenteraad is bijgesloten in dit bericht.

Brief gemeenteraad Waaijenstein

X