Onderzoek naar aardwarmte rondom Nijmegen


Onderzoek naar aardwarmte rondom Nijmegen

In januari en februari vindt rondom Nijmegen onderzoek plaats naar aardwarmte (het onderzoek zal ook plaatsvinden ten noorden van de Waalsprong, grens met Ressen/Lingewaard). Dat is warmte diep in de grond, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Het is een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas, waar we in de toekomst in heel Nederland mee zullen stoppen. Onderzoek naar andere warmtebronnen is daarom van belang en gebeurt in het hele land. Met de uitkomsten kunnen gemeenten nauwkeuriger inschatten of aardwarmtewinning mogelijk is. Daarna is nog wel vervolgonderzoek nodig.

Hoe werkt het onderzoek?

Aardwarmte is overal, maar de ondergrond is niet overal geschikt om warmte uit de bodem te halen. Met seismisch onderzoek wordt bekeken waar dit wel mogelijk is. Hiervoor worden in kleine gaten van maximaal 40 meter diep in de grond lichte explosieven tot ontploffing gebracht, die alleen in de directe omgeving een doffe plof geven. De weerkaatsing van de geluidsgolven wordt vervolgens omgezet in een beeld van de ondergrond.

Seismische campagne aardwarmte Nederland

Het seismisch onderzoek wordt de komende jaren in heel Nederland onder de naam ‘Seismische campagne aardwarmte Nederland’ uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO. EBN vraagt grondeigenaren tijdig om toestemming en informeert mensen die in de buurt wonen met een brief. 

Kijk voor meer informatie over het seismisch onderzoek op www.scanaardwarmte.nl  en voor meer informatie over de energietransitie en aardgasvrij Nijmegen op www.nijmegen.nl (dossier-energietransitie en nijmegen-aardgasvrij).

X
%d bloggers liken dit: