Tag: Gemeente

09 feb 2020

Ontwikkelingen Zuiderveld

De woningbouw in Zuiderveld is in volle gang. Binnenkort wordt ook gestart met het definitief inrichten van de wijk. De bijgevoegde nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen in de directe woonomgeving.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

13 jan 2020

Onderzoek naar aardwarmte rondom Nijmegen

In januari en februari vindt rondom Nijmegen onderzoek plaats naar aardwarmte (het onderzoek zal ook plaatsvinden ten noorden van de Waalsprong, grens met Ressen/Lingewaard). Dat is warmte diep in de grond, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van huizen en kantoren. Het is een duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas, waar we in de toekomst in heel Nederland mee zullen stoppen. Onderzoek naar andere warmtebronnen is daarom van belang en gebeurt in het hele land. Met de uitkomsten kunnen gemeenten nauwkeuriger inschatten of aardwarmtewinning mogelijk is. Daarna is nog wel vervolgonderzoek nodig.

Hoe werkt het onderzoek?

Aardwarmte is overal, maar de ondergrond is niet overal geschikt om warmte uit de bodem te halen. Met seismisch onderzoek wordt bekeken waar dit wel mogelijk is. Hiervoor worden in kleine gaten van maximaal 40 meter diep in de grond lichte explosieven tot ontploffing gebracht, die alleen in de directe omgeving een doffe plof geven. De weerkaatsing van de geluidsgolven wordt vervolgens omgezet in een beeld van de ondergrond.

Seismische campagne aardwarmte Nederland

Het seismisch onderzoek wordt de komende jaren in heel Nederland onder de naam ‘Seismische campagne aardwarmte Nederland’ uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO. EBN vraagt grondeigenaren tijdig om toestemming en informeert mensen die in de buurt wonen met een brief. 

Kijk voor meer informatie over het seismisch onderzoek op www.scanaardwarmte.nl  en voor meer informatie over de energietransitie en aardgasvrij Nijmegen op www.nijmegen.nl (dossier-energietransitie en nijmegen-aardgasvrij).

18 dec 2019

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen

De nieuwjaarsreceptie is een mooi moment om samen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar 2020. Dit doen we graag samen met u!

We nodigen u uit voor onze nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 2020 in Concertgebouw De Vereeniging. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom.

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur Opening podiumprogramma
20.15 uur Nieuwjaarstoespraak burgemeester Bruls
20.40 uur Wie wordt de Nijmegenaar van het Jaar?
20.50 uur Hapjes & drankjes
22.00 uur Einde programma

Klik hier om aan te melden!

 

10 dec 2019

Skaeve Huse – update december 2019

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse realiseren aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord en de
Stadbroekseweg in Dukenburg. Skaeve Huse (afkomstig uit Denemarken) zijn eenvoudige huisjes
met alleen de meest noodzakelijke functies. Bewoners van Skaeve Huse zijn mensen met een
psychiatrische aandoening die vaak al lang dakloos zijn omdat andere mogelijkheden van
onderdak niet werkten. Zij krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg
(instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).
De ambitie is om de zorgwoningen eind 2020 op beide locaties te plaatsen.

Zie onderstaand pdf-bericht voor meer informatie:

Skaeve Huse stand van zaken december 2019

24 nov 2019

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Inloopbijeenkomst over parkeren van de auto en fiets

Het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en vaststelling van het Ambitiedocument Mobiliteit (sept 2019) zijn aanleiding om de parkeervisie te actualiseren. De nieuwe parkeervisie gaat in op thema’s als parkeerregulering (waar, wanneer en in welke vorm), parkeren op afstand, het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen et cetera. Dit met als doel dat de parkeervisie weer aansluit bij de huidige tijdgeest met nieuwe mobiliteitsvormen (deelmobiliteit, smart mobility, etc.).

 

Wij willen ook bewoners graag de gelegenheid geven om mee te denken met het parkeerbeleid. Heeft u ideeën over parkeren in Nijmegen? Of heeft u wensen op dit gebied?

Kom dan naar de inloopbijeenkomst over parkeren!

 

We gaan met u in gesprek over parkeren in de gemeente. U kunt komen

Op: donderdag 28 november 2019 & maandag 2 december 2019
Tussen: 19:00 – 21:00
Waar: Gemeentehuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen

U kunt langskomen wanneer het u uitkomt, er is geen plenaire uitleg of toelichting.

 

Opgeven

We willen u vragen uzelf op te geven via onderstaand digitaal formulier zodat we rekening kunnen houden met het aantal mensen dat komt.

U kunt uzelf opgeven via www.nijmegen.nl/parkeervisie

 

Met vriendelijke groet,

Ruud Gasthuis

Parkeervisie en parkeernormen

06 1051 6433

10 nov 2019

Het Lokaal Compliment – Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Save the date!

Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Nu de herfst is begonnen, zijn ook de voorbereidingen voor het Lokaal Compliment weer in volle gang! Het Lokaal Compliment wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagavond 7 december, in de Lindenberg.

Vrijwilligers maken het verschil voor burgerinitiatieven, sport-, zang- en toneelverenigingen, stadstuinen, zorginstellingen, buurtbussen en allerlei andere organisaties. Al die inzet en dat enthousiasme worden gewaardeerd! Of je nu één keer per jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks actief bent voor je sportclub: iedereen die zich wel eens vrijwillig inzet in Nijmegen, is welkom op het Lokaal Compliment.

Ook dit jaar belooft het weer een spectaculaire avond te worden. Vol met popcorn, bingo in een ander jasje, een snufje wetenschap en een swingende DJ. Een paar hoogtepunten:
– Go Short presenteert korte films. Laat je verrassen op het grote doek!
– een zinderende Top-2000 bingo. Herken alle hits en win toffe prijzen!
– colleges in de Steigerzaal. Een half uurtje met gespitste oren op het puntje van je stoel…
– lekkere muziek. Kom maar op met die dansmoves!

Verspreid dit bericht ook in uw eigen organisatie! Vertel het verder, en vraag andere vrijwilligers mee!

>>> Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl <<<

Wanneer: zaterdag 7 december 2019
Welke tijd: 19:30 tot 23:00 uur (deuren open om 19.00 uur)
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen
Entree: Gratis

 

22 okt 2019

Gezocht: Nijmeegse superhelden (4-12 jaar)

Kent u het kinderlintje? Dit speciale lintje is een officiële beloning voor een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen.

De gemeente zoekt weer Nijmeegse superhelden (4-12 jaar). Wees er snel bij, nomineren kan tot 1 november via nijmegen.nl, zoek op kinderlintjes. Draagt u een kind voor? Let er dan op dat deze held van niets weet, zodat de onderscheiding een verrassing blijft!

Op woensdag 20 november reikt burgemeester Bruls de kinderlintjes uit op het stadhuis.

Voor het gemak hier de link voor het aanvragen van het kinderlintje: https://www.nijmegen.nl/diensten/onderscheidingen/kinderlintje-aanvragen/

22 sep 2019

Gemeente bekijkt oversteeksituatie Griftdijk/Dick Brunastraat

Een aantal bezorgde ouders heeft zowel bij de gemeente als bij kindcentrum De Uitdaging melding gemaakt over de onveilige oversteekplaats op de Griftdijk ter hoogte van de Zegelringstraat en de Dick Brunastraat. Op basis van deze meldingen is de wijkraad twee weken geleden in gesprek gegaan met de gemeente.

De gemeente erkent dat de situatie op dit moment niet ideaal is en kijkt ook naar mogelijkheden om de situatie rondom deze oversteekplaats aan te passen. Een eerste aanpassing heeft reeds plaatsgevonden door het plaatsen van verkeersborden, waarbij wordt aangegeven dat hier fietsers oversteken. De gemeente laat nu verkeersdeskundigen kijken naar de situatie en kijkt of er op korte termijn in de vorm van belijning de oversteekplaats nog duidelijker kan worden.

De gemeente kijkt ook op langere termijn naar een oplossing, echter speelt de toekomstvisie van de Griftdijk hier ook een rol in.

Zowel de wijkraad als kindercentrum De Uitdaging blijven zich inzetten voor een veilige oversteekplaats en hopen op korte termijn nog meer aanpassingen te zien. Wij hopen ook dat wijkbewoners zullen bijdragen aan een veilige oversteekplaats voor de kinderen.

20 jul 2019

Verbeteren groen aan de Prins Mauritssingel

Hierbij een bericht van de gemeente:

Datum   15 juli 2019
Betreft   Rooien Populieren

 

Beste bewoners en ondernemers,

De gemeente wilt vanaf het najaar het groen aan de Prins Mauritssingel verbeteren. Om te beginnen aan de spoorzijde. De 30 populieren, die veel takken verliezen (zie foto’s in de bijlage), worden vervangen door andere bomen. Op langere termijn willen we ook meer groen aanbrengen aan de woningkant van de Prins Mauritssingel.

Langs de noordwestzijde van de Prins Mauritssingel inLentmoeten 30 populieren worden gerooid. Reden is dat bij een beetje wind ertakken uit de bomen op de busbaan, de rijbaan, het spoor en de bovenleiding van het spoorvallen. De populieren stonden ooit langs het hele spoor, dit is het laatste stuk wat nog overeind staat. De populieren verslechteren. We planten 30 bomen Zoete kers (Prunus avium), Hollandse of Gewone Linda (Tilia europaea) en Krenteboompje (Amalanchier lamarckii) in de groenstrook terug. Als de bomen gerooid zijn kan pas de precieze plaats bepaald worden, omdat het bestaande groen zo veel mogelijk gehandhaafd moet blijven.

Afhankelijk van de standplaats kunnen populieren oud worden maar ze zijn ongeschikt als straatboom. De soort heeft zacht hout en is hierdoor geen duurzame boomsoort. De levensduur van populieren loopt in stedelijk gebied af rond de 30 jaar. Daarom weinig toekomstperspectief en een reden om te investeren in de toekomst.

We vinden het belangrijk dat u van te voren weet welke bomen we gaan kappen. Zo wordt u er niet door de werkzaamheden verrast. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Om welke bomen het gaat en de kapvergunning voor de populieren die aangevraagd is, kunt u op https://bit.ly/2XK9wZP zien.

Op langere termijn wilde gemeente de Prins Mauritssingel tussen het splitsingspunt aan de Prins Mauritssingel tot aan de Vrouwe Udasingel een groene uitstraling geven. Hiermee willen we het verkeer beïnvloeden om niet te snel te rijden en groen vangt ook fijn stof af. Na de zomer komen we hierop bij u terug om de plannen te presenteren.

Vragen / opmerkingen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via bovenstaande contactgegevens.

We hopen dat u zo voldoende op de hoogte bent over deze werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Mohamed Hamidi
Projectleider

20 jul 2019

Afsluiting Griftdijk in noordelijke richting

Vanaf 24 juli tot en met 16 augustus is de Griftdijk vanaf de kruising met de S111 tot en met de zijstraat Claustrum in noordelijke richting (Elst/Arnhem) afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. Auto’s en ook de buslijnen in noordelijke richting wordt omgeleid via de S111 en Keizer Hendrik VI-singel. De Griftdijk in zuidelijke richting (Nijmegen) is gewoon open tijdens de werkzaamheden. De gemeente Nijmegen laat een rioolwaterpersleiding aanleggen om het afvalwater van de geplande nieuwbouwwijken Woenderskamp en Hof van Holland naar de rioolwaterzuivering af te kunnen voeren.

Werkzaamheden

In de weken 30 t/m 33 wordt in de berm van de Griftdijk een rioolwaterpersleiding aangelegd die start bij de Italiëstraat. Net voorbij de Terracottastraat sluiten we de nieuwe persleiding aan op de bestaande persleiding. De afgesloten rijstrook wordt gebruikt als fietspad en werkstrook. Op vrijdag 16 augustus eind van de dag is de weg weer beschikbaar. Het camerasysteem (‘de knip’) staat tussen 24 juli en 16 augustus uit vanwege de werkzaamheden. Claustrum is vanuit noordelijke richting via de Terracottastraat bereikbaar.

Bussen

De bussen in zuidelijke richting (Njimegen) blijven de normale route rijden. In noordelijke richting (Elst/Arnhem) rijden buslijnen 331, 14 en nachtbus 831 tussen 24 juli en 16 augustus een omleidingsroute en vervallen hierdoor tijdelijk haltes. Van buslijn 331 vervallen de haltes Terracottastraat en Dijkstraat, van buslijnen 14 en nachtbus 831: Kruidenstraat, Jonagoldstraat, De Klif, Aquilastraat en Dijkstraat. De vervangende haltes zijn Oude Groenestraat en Citadelcollege.

X