Tag: Gemeente

10 nov 2019

Het Lokaal Compliment – Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Save the date!

Het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen

Nu de herfst is begonnen, zijn ook de voorbereidingen voor het Lokaal Compliment weer in volle gang! Het Lokaal Compliment wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagavond 7 december, in de Lindenberg.

Vrijwilligers maken het verschil voor burgerinitiatieven, sport-, zang- en toneelverenigingen, stadstuinen, zorginstellingen, buurtbussen en allerlei andere organisaties. Al die inzet en dat enthousiasme worden gewaardeerd! Of je nu één keer per jaar een handje helpt op de basisschool, of je wekelijks actief bent voor je sportclub: iedereen die zich wel eens vrijwillig inzet in Nijmegen, is welkom op het Lokaal Compliment.

Ook dit jaar belooft het weer een spectaculaire avond te worden. Vol met popcorn, bingo in een ander jasje, een snufje wetenschap en een swingende DJ. Een paar hoogtepunten:
– Go Short presenteert korte films. Laat je verrassen op het grote doek!
– een zinderende Top-2000 bingo. Herken alle hits en win toffe prijzen!
– colleges in de Steigerzaal. Een half uurtje met gespitste oren op het puntje van je stoel…
– lekkere muziek. Kom maar op met die dansmoves!

Verspreid dit bericht ook in uw eigen organisatie! Vertel het verder, en vraag andere vrijwilligers mee!

>>> Aanmelden via www.vwc-nijmegen.nl <<<

Wanneer: zaterdag 7 december 2019
Welke tijd: 19:30 tot 23:00 uur (deuren open om 19.00 uur)
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23, Nijmegen
Entree: Gratis

 

22 okt 2019

Gezocht: Nijmeegse superhelden (4-12 jaar)

Kent u het kinderlintje? Dit speciale lintje is een officiële beloning voor een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel, van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen.

De gemeente zoekt weer Nijmeegse superhelden (4-12 jaar). Wees er snel bij, nomineren kan tot 1 november via nijmegen.nl, zoek op kinderlintjes. Draagt u een kind voor? Let er dan op dat deze held van niets weet, zodat de onderscheiding een verrassing blijft!

Op woensdag 20 november reikt burgemeester Bruls de kinderlintjes uit op het stadhuis.

Voor het gemak hier de link voor het aanvragen van het kinderlintje: https://www.nijmegen.nl/diensten/onderscheidingen/kinderlintje-aanvragen/

22 sep 2019

Gemeente bekijkt oversteeksituatie Griftdijk/Dick Brunastraat

Een aantal bezorgde ouders heeft zowel bij de gemeente als bij kindcentrum De Uitdaging melding gemaakt over de onveilige oversteekplaats op de Griftdijk ter hoogte van de Zegelringstraat en de Dick Brunastraat. Op basis van deze meldingen is de wijkraad twee weken geleden in gesprek gegaan met de gemeente.

De gemeente erkent dat de situatie op dit moment niet ideaal is en kijkt ook naar mogelijkheden om de situatie rondom deze oversteekplaats aan te passen. Een eerste aanpassing heeft reeds plaatsgevonden door het plaatsen van verkeersborden, waarbij wordt aangegeven dat hier fietsers oversteken. De gemeente laat nu verkeersdeskundigen kijken naar de situatie en kijkt of er op korte termijn in de vorm van belijning de oversteekplaats nog duidelijker kan worden.

De gemeente kijkt ook op langere termijn naar een oplossing, echter speelt de toekomstvisie van de Griftdijk hier ook een rol in.

Zowel de wijkraad als kindercentrum De Uitdaging blijven zich inzetten voor een veilige oversteekplaats en hopen op korte termijn nog meer aanpassingen te zien. Wij hopen ook dat wijkbewoners zullen bijdragen aan een veilige oversteekplaats voor de kinderen.

20 jul 2019

Verbeteren groen aan de Prins Mauritssingel

Hierbij een bericht van de gemeente:

Datum   15 juli 2019
Betreft   Rooien Populieren

 

Beste bewoners en ondernemers,

De gemeente wilt vanaf het najaar het groen aan de Prins Mauritssingel verbeteren. Om te beginnen aan de spoorzijde. De 30 populieren, die veel takken verliezen (zie foto’s in de bijlage), worden vervangen door andere bomen. Op langere termijn willen we ook meer groen aanbrengen aan de woningkant van de Prins Mauritssingel.

Langs de noordwestzijde van de Prins Mauritssingel inLentmoeten 30 populieren worden gerooid. Reden is dat bij een beetje wind ertakken uit de bomen op de busbaan, de rijbaan, het spoor en de bovenleiding van het spoorvallen. De populieren stonden ooit langs het hele spoor, dit is het laatste stuk wat nog overeind staat. De populieren verslechteren. We planten 30 bomen Zoete kers (Prunus avium), Hollandse of Gewone Linda (Tilia europaea) en Krenteboompje (Amalanchier lamarckii) in de groenstrook terug. Als de bomen gerooid zijn kan pas de precieze plaats bepaald worden, omdat het bestaande groen zo veel mogelijk gehandhaafd moet blijven.

Afhankelijk van de standplaats kunnen populieren oud worden maar ze zijn ongeschikt als straatboom. De soort heeft zacht hout en is hierdoor geen duurzame boomsoort. De levensduur van populieren loopt in stedelijk gebied af rond de 30 jaar. Daarom weinig toekomstperspectief en een reden om te investeren in de toekomst.

We vinden het belangrijk dat u van te voren weet welke bomen we gaan kappen. Zo wordt u er niet door de werkzaamheden verrast. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant. Om welke bomen het gaat en de kapvergunning voor de populieren die aangevraagd is, kunt u op https://bit.ly/2XK9wZP zien.

Op langere termijn wilde gemeente de Prins Mauritssingel tussen het splitsingspunt aan de Prins Mauritssingel tot aan de Vrouwe Udasingel een groene uitstraling geven. Hiermee willen we het verkeer beïnvloeden om niet te snel te rijden en groen vangt ook fijn stof af. Na de zomer komen we hierop bij u terug om de plannen te presenteren.

Vragen / opmerkingen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via bovenstaande contactgegevens.

We hopen dat u zo voldoende op de hoogte bent over deze werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Mohamed Hamidi
Projectleider

20 jul 2019

Afsluiting Griftdijk in noordelijke richting

Vanaf 24 juli tot en met 16 augustus is de Griftdijk vanaf de kruising met de S111 tot en met de zijstraat Claustrum in noordelijke richting (Elst/Arnhem) afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. Auto’s en ook de buslijnen in noordelijke richting wordt omgeleid via de S111 en Keizer Hendrik VI-singel. De Griftdijk in zuidelijke richting (Nijmegen) is gewoon open tijdens de werkzaamheden. De gemeente Nijmegen laat een rioolwaterpersleiding aanleggen om het afvalwater van de geplande nieuwbouwwijken Woenderskamp en Hof van Holland naar de rioolwaterzuivering af te kunnen voeren.

Werkzaamheden

In de weken 30 t/m 33 wordt in de berm van de Griftdijk een rioolwaterpersleiding aangelegd die start bij de Italiëstraat. Net voorbij de Terracottastraat sluiten we de nieuwe persleiding aan op de bestaande persleiding. De afgesloten rijstrook wordt gebruikt als fietspad en werkstrook. Op vrijdag 16 augustus eind van de dag is de weg weer beschikbaar. Het camerasysteem (‘de knip’) staat tussen 24 juli en 16 augustus uit vanwege de werkzaamheden. Claustrum is vanuit noordelijke richting via de Terracottastraat bereikbaar.

Bussen

De bussen in zuidelijke richting (Njimegen) blijven de normale route rijden. In noordelijke richting (Elst/Arnhem) rijden buslijnen 331, 14 en nachtbus 831 tussen 24 juli en 16 augustus een omleidingsroute en vervallen hierdoor tijdelijk haltes. Van buslijn 331 vervallen de haltes Terracottastraat en Dijkstraat, van buslijnen 14 en nachtbus 831: Kruidenstraat, Jonagoldstraat, De Klif, Aquilastraat en Dijkstraat. De vervangende haltes zijn Oude Groenestraat en Citadelcollege.

17 nov 2017
Gemeente Nijmegen

Antwoorden van het college van B&W over Waaijenstein

College en B&W hebben de de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de gebiedsopgave Waaijenstein, specifiek de realisatie van het appartementengebouw. Daarnaast beantwoorden we een aantal schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over hetzelfde onderwerp en uitvoering van de motie uit 2009.

De brief aan de raad

30 sep 2017

Gemeente breekt belofte smalle Van Boetzelaerstraat

De gemeente wil de belofte breken dat de karakteristieke Van Boetzelaerstraat in Nijmegen Oosterhout een smal landweggetje blijft. Ook is Nijmegen van plan om 800 auto’s extra per dag door de onoverzichtelijke Volsellastraat te sturen. Bewoners hebben een veiliger alternatief bedacht.

De gemeente Nijmegen maakt plannen voor nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Er zijn 14 vrije kavels te koop. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen met minimaal 217 parkeerplaatsen in Park Waaijenstein leidt tot zo’n 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat verbreden tot bijna 6,00 meter en de Volsellastraat nog drukker maken. In die gekromde en daardoor onoverzichtelijke woonstraat fietsen en spelen veel kinderen.

Omwonenden noemen de plannen van de gemeente dom. De Van Boetzelaerstraat is nu een smal landweggetje, waar mensen rustig fietsen en wandelen. Verbreding is in strijd met eerdere beloften aan de bewoners. Want volgens het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone van de gemeente behoudt de Van Boetzelaerstraat “het kenmerk van een doodlopend landweggetje, met een smal profiel (3,5 meter)”.

Op een informatiebijeenkomst van de gemeente in juni over Park Waaijenstein bleek er nul draagvlak voor het wilde plan van de gemeente. Van de ruim 50 bewoners uit de omgeving van de Volsellastraat zag niemand het zitten. De bewoners zijn bang voor meer verkeer en gevaarlijke situaties.

Voor de 85 appartementen hebben de bewoners een alternatieve route aangedragen: van de Griftdijk Noord via de Italiëstraat (nu busbaan, straks voor alle verkeer) en de ‘zandweg’ (nu voor zandwagens, straks niet meer) naar Park Waaijenstein. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller én veiliger. SP-wethouder Bert Velthuis (stedelijke ontwikkeling) weigert dit alternatief vooralsnog te onderzoeken. Een nog betere oplossing is volgens de bewoners het schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal complex wel thuishoort in een groene omgeving.

28 jul 2017

Waterschap houdt Waalsprong Nijmegen in de gaten vanwege droogte

Door droogte en neerslagtekort zijn rivier- en grondwaterstanden momenteel laag. Het nieuwe stadsdeel Waalsprong in de gemeente Nijmegen heeft door de aanhoudende droogte te maken met sterke verlaging van waterpeilen in de plassen. Het watersysteem is nog niet klaar. Het waterschap houdt er rekening mee dat de gemalen het waterpeil in de singels niet meer optimaal kunnen reguleren en bereidt daarom maatregelen voor.

Het peil in de Lentse en Zandse Plas dreigt zo laag te worden, dat de gemalen geen water meer in de singels kunnen pompen. Het risico bestaat dat bij aanhoudende lage rivierwaterstanden en droogte in de komende weken de singels in de wijken droogvallen. Om dat te voorkomen gaat het waterschap aanvullende maatregelen treffen zoals de inzet van extra pompen voor wateraanvoer.  Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen houden de situatie nauwlettend in de gaten. Het waterschap meet regelmatig het waterpeil en het zuurstofgehalte in de singels om eventueel gevaar voor de vissen tijdig te signaleren.

Watersysteem

Het watersysteem in de Waalsprong is een zelfstandig opererend netwerk van plassen en singels. Het is ontworpen om zowel waterovervloed en watertekorten in het gebied te reguleren door de plassen in te zetten als buffer. Het systeem functioneert al, maar groeit mee met de ontwikkeling van de wijken. Omdat de Oosterhoutse Plas nog niet is aangelegd, ontbreekt momenteel een belangrijke buffer bij het opvangen van de huidige droogteperiode.

Informatie

Mocht aanhoudende droogte er toe leiden dat delen van de singels actief worden drooggelegd, zal Waterschap Rivierenland aanwonenden informeren. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht bij het algemene informatienummer van Waterschap Rivierenland, telefoon 0344-64 90 90.

26 jul 2017

Even voorstellen: wijkmanager Ed Van Dael

Mogen wij even aan u voorstellen? Ed Van Dael is uw nieuwe wijkmanager voor Nijmegen-Noord. Hiervoor was hij wijkmanager in Neerbosch-Oost en Zuid. Vanaf 1 juli heeft hij Zuid (Hatert, Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein) ingeruild voor het warme Noorden.

Ed, je hebt al hier en daar mogen kennismaken met je nieuwe werkgebied. Wat valt jou als eerste op?

‘Ik heb met collega’s Carline Westen en voorganger Inge van den Hoogen rondgefietst door ‘mijn’ nieuwe wijk. En ik was verrast door de bijzondere plekjes die het gebied heeft, er zijn juweeltjes bij! Ik heb in mijn eerste weken ook al kennisgemaakt met een aantal bewoners. Wat een energie spat daar van af! Het is leuk om te zien hoe bewoners zich eigenaar voelen van hun wijk, zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt.’

Wat zijn voor jou de komende tijd als wijkmanager jouw speerpunten, wat heeft jouw speciale aandacht?

‘Ik zou graag de binding tussen de wijken Oosterhout en Lent iets steviger willen zien. Met de thema’s die leven, moeten dat gaan lukken. Ik denk dan aan onderwerpen als ontmoetingsplekken en voorzieningen. Het nieuwe hart in Hof van Holland zal in de toekomst daar ook aan gaan bijdragen. En de jeugd is natuurlijk een aandachtspunt, waar aan gewerkt wordt. Ik heb al een prettige samenwerking gevoeld met de wijkraden, eigen collega’s,  jongerenwerkers, STIP en Sociaal Wijkteam.  Een ander thema is gezondheid. De leefomgeving en onderlinge samenhang kan hier een grote positieve invloed op hebben, zowel bij jong als oud, zowel lichamelijk als mentaal. Het heeft een behoorlijke impact op het welbevinden van bewoners en daar moet aandacht voor zijn.’

Thema’s genoeg in onze wijk!

‘Dat klopt, er is werk genoeg aan de winkel. Samen met alle partners, dus bewoners, ondernemers en organisaties,  wil ik daar hard aan gaan trekken. Gelukkig heb ik al gemerkt dat hier meer dan voldoende animo voor is om er samen de schouders onder te zetten. Ik heb er zin in, en hoop daarin ook op inzet en enthousiasme van bewoners om samen iets moois neer te zetten!’

Iets te melden of vragen voor Ed?

Mail naar e.van.dael@nijmegen.nl, of neem telefonisch contact op via 06 – 527 808 26 of 024 – 329 9675.

13 jul 2017

Afspraken samenwerking beheer en ontwikkeling Rivierpark; gemeente Nijmegen eerste aanspreekpunt

Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Nijmegen hebben op 11 juli een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en het beheer van het Rivierpark Nijmegen. Daarin staan afspraken over de samenwerking bij zaken als vegetatie- en natuurbeheer, evenementen en horeca, het gebruik van de Spiegelwaal en het Watersportcentrum, toegankelijkheid en hoogwaterveiligheid. Alle partijen behouden hun eigen verantwoordelijkheid en werken nauw samen. Ook is afgesproken dat de gemeente Nijmegen als gebiedsregisseur optreedt en het eerste aanspreekpunt is voor bewoners, gebruikers, bezoekers, initiatiefnemers en bedrijven.

Elke partij heeft rond het Rivierpark en de Spiegelwaal een belang en verantwoordelijkheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is namens de staat eigenaar van een groot deel van de gronden en kan vanuit die hoedanigheid verkopen en verhuren. Rijkswaterstaat is beheerder van het gebied en heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de hoogwaterveiligheid en het nautisch beheer. De gemeente Nijmegen is bevoegd gezag voor de openbare ruimte en openbare orde. De partijen vinden het gezamenlijk belangrijk dat de potenties van het gebied beter worden gebruikt en gaan samen plannen maken om het gebied verder vorm te geven.

In 2017 nemen de drie partijen maatregelen om veilig zwemmen en overige watersport mogelijk te maken. Er worden boeien neergelegd om zwemmers en vaartuigen van elkaar te scheiden en een zwemzone te markeren. Het springen van bruggen is en blijft verboden. Regels en verboden worden met borden bekend gemaakt. Het zwemmen in de Spiegelwaal blijft op eigen risico, net als in alle andere natuurwateren. Er is overleg met de reddingsbrigade over hun rol en positie bij het veilig gebruik van de Spiegelwaal. 

Ook nemen de partners maatregelen op het gebied van verkeer: er komt een parkeerverbod op het eiland buiten de parkeervakken, de lage kade en de drempel worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en er komen extra fietsenstallingen. Daarnaast komen bij de entrees van het rivierpark borden met huisregels en waarschuwingen, worden er extra prullenbakken en banken geplaatst, worden dode bomen in een geul gelegd voor natuurontwikkeling. Kuddes runderen begrazen inmiddels het gebied. Tot slot zijn afspraken gemaakt over handhaving en over monitoring van de schepen die de Spiegelwaal op varen, de waterkwaliteit en de locaties waar gezwommen wordt.

X