NOTULEN wijkraadvergadering 29 juni 2022


NOTULEN wijkraadvergadering 29 juni 2022

Aanwezig: Paul (Bindkracht10), Norbert (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen, interesse aan Griftdijk), Edward (wijkbewoner, bezig met mobiliteit NS inclusief fietsen), Anja (Bestuurslid wijkraad), Henry (Bestuurslid wijkraad), Martin (Penningmeester wijkraad), Oscar (Secretaris wijkraad), Ben (Voorzitter wijkraad)

Niet aanwezig: Imogen (Bestuurslid wijkraad)

1. Welkom

2. Korte voorstelronde

3. Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Ingekomen stukken: volgt later

Doel wijkraad:
– Leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Proces begeleiden, Escaleren indien nodig.
– Niet lobbyen voor bepaalde groepen, maar neutraliteit.

Volgorde agenda
– Griftdijk
– Waaijenstein
– Waaldijk
– Aed
– Centrale Gelderland
– Verkeersregel bekendheid jeugd

4. Verslag vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.

5. Status actiepunten
Griftdijk:
Gesprek met de gemeente over indeling Griftdijk, valt buiten alle bestemmingsplannen, behalve „De Grift“. Eerste bestemmingsplan goedgekeurd, huidige bedrijven „legaliseren“.
In Augustus, September het tweede deel voor de uitbreiding. Alles van lichte tot zware industrie, zoals metaalbedrijven. Ontsluitingen via de stationsstraat. Behalve toename van verkeer zal er weinig invloed zal zijn op de bewoning.

Na de zomer komt de Gemeente met een startnotitie over de Griftdijk. Wens is om de Griftdijk meer een wijkweg te maken en hoe de twee wijkdelen aan elkaar gezet kunnen worden. Er zijn alternatieven zoals de Margaretha van Mechelenweg en de Mauritssingel. Op ambtelijk niveau wordt het nu geschreven. Gemeente kijkt naar signalen. Deze moet wel breed gedragen worden.

Park Waaijenstein ontsluiting:
– Ambtelijke voorkeur is ontsluiting via de Volsellastraat.
– 2e voorkeur is via de Busbaan
– 3e voorkeur is via de van Boetzelaarstraat.

Waaldijk:
Gaat open voor de vierdaagse, definitief.
Hoogwater bescherming die loopt van Gorinchem tot Pannerden, doel is dat de uitstraling overall ongeveer hetzelfde is.
Nijmegen is verantwoordelijk voor links van de oude Groenestraat. Het blijft hetzelfde voor Nijmegen, afsluiting in de zomer weekenden. Aan de zijkanten grasbeton stroken. 4.6m zonder de stroken.
Er komen geen aansluitingen op de dijk van de nieuwe woningen. Er komen trapaansluitingen op de oversteek. Wellicht een idee zoals bij brug Molenhoek-Cuijk om een fiets baan te maken.
Er is een afsluiting voor motoren bij de oude Groenestraat.

AED:
Brass en de Tandarts schaffen een AED aan.

Centrale Gelderland:
– Windmolens doen het weer.
– Geld van het project wordt door de klankbordgroep geadviseerd om naar het omgevingsfonds te doen.
– Het geheel wordt netjes aangekleed.

Verkeersregelbekendheid Jeugd:
– Veel verkeersonderwijs is wegbezuinigd;
– Verminderen van snelheid helpt ook;
– Wellicht ook automobilisten meer bekend maken met onoplettende jeugd;
– Het park bij de Anabellastraat.

Mededelingen van Paul:
In de wijken Hof van Holland en Woenderskamp gaat Bindkracht een onderzoek doen naar de behoeftes van de mensen. Hoe verder integreren in de sociale omgeving.
Fietsclub is actief, loopt goed.
Stadsdeel programmeren voor volwassenen voor de stadsdeel agenda. Praten met de bewoners. Pilot in Lindenholt. Stadsdeel programmeren voor jongeren is wel al in Noord uitgerold.

6. Rondvraag
Oscar: nieuwe ronde van vergaderingen, laten om 20:15 laten staan.

Ben: van de wijkagent: prostitutie in de wijk, opgepikt bij de dependance (school) en afwerkplek bij de windmolens.
Meldingen aan de politie bij diefstal vernielingen etc..

Norbert en Edward: positief over wat er gebeurt bij de wijkraad, ook dingen geleerd.

Anja: brug bij de Imbrexstraat, veel bijna aanrijdingen. Anja meldt het vanuit de wijkraad bij Jeffrey.

Sidenoot: Boek: „Het recht van de snelste“ is een eyeopener.

7. Sluiting

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X