NOTULEN wijkraadvergadering 27 oktober 2021


NOTULEN wijkraadvergadering 27 oktober 2021

Aanwezig: Harrie, Henry, Oscar, Eric Bender, Gerry Van Campen, Sjaco Lensen

Afwezig: Ben, Anja, Arjen, Imogen

1) Welkom
De voorzitter (Ben) is met vakantie, Harrie neemt voor nu het voorzitterschap waar en heet iedereen welkom.

2) Korte voorstelronde (indien nodig)
Sjaco Lensen: wijkbewoner en adviseur/projectmanager ruimtelijke informatie
Gerrie van Campen: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen
Eric Bender: fractievertegenwoordiger van Stadspartij Nijmegen

3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
Inspraakronde “Wijkgericht werken” 3 november

4) Verslag vorige vergadering
Sjaco: mist besluitenlijst (klopt, die was ook niet gemaakt)

5) Status actiepunten
• Status AED
Rode gat (geen dekking) is inmiddels opgevuld, echter er zit nog een gat bij Houterman/CWZ en ten zuiden van Brass., Henri neemt met CWZ contact op voor een AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
Ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, besluit in gemeenteraad
• Ontwikkeling Griftdijk
Er komt een aangepast plan om een verkeerseiland te realiseren.
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
1 plaats erbij, verder voorlopig van de baan
• Afghaanse vluchtelingen
Zie mededeling gemeente.

6) Rondvraag, mededelingen
Arjan: vindt het prima om een AED te laten plaatsen op zijn adres (dit geeft ook een mooie dekking ten zuiden van onze wijk); team juristen vormen een pietenteam voor de komende Sinterklaas (Arjan plaatst deze online); hij wordt geïnstalleerd als bestuurslid in de ondernemersvereniging.

7) Sluiting

 

Besluitenlijst

Datum vergadering Omschrijving Actie door
27-10-2021 AED: uitbreiding voor aanvulling dekking Henry

X
%d bloggers liken dit: