AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 12 januari 2021


AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 12 januari 2021

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar.

LET OP: vanwege de coronaregels is dit overleg DIGITAAL. Klik op de link om deel te nemen: link voor teamsoverleg

AGENDA
1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
• Status AED
• Ontwikkeling park Waaijenstein
• Ontwikkeling Griftdijk
• Woonwagenstandplaats Stationsstraat
• Afghaanse vluchtelingen
6) Rondvraag, mededelingen
7) Sluiting

2 comments

  1. Als het klopt dan sluit ik graag aan.

  2. Is dit een oud bericht? De agenda is van 12 januari 2021. Het lijkt dat het niet goed gaat. Kan me dat ook niet voorstellen als het 1 dag vooraf wordt aangekondigd.

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: