Notulen bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 11-04-2018


Notulen bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 11-04-2018

Aanwezig:

Gerry, Vanessa, Peter, Robert, Anja en Marlous (wijkraad)

Ivo Derks (kandidaat penningmeester)

Hans Radenborg (redactielid Benerweer)

3 wijkbewoners

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda: nagekomen punt Buurtcamping.
  1. Verslag 07 maart 2018:
  1. Terugkoppeling overige overleggen: geen mededelingen.
  1. Parkeren in de wijk: naar aanleiding van een melding via de wijkraadmail parkeeroverlast in de wijk: parkeren op de openbare weg is niet verboden in de wijk (voor uitzonderingen, zie het parkeerbeleid gemeente Nijmegen) Parkeeroverlast kan gemeld worden bij bureau Toezicht en Handhaving, tel: 14024. Om in een wijk aangewezen parkeerzones in te stellen is een verkeersbesluit nodig. Een verzoek hiertoe kan gemeld worden via mijn wijkplan.nl. Indien er voldoende ‘likes’ zijn, kan de gemeente hiervoor gaan zorgdragen.
  1. Rondvraag: bewoner van de Grote Boel en initiator van de Buurtcamping van 22-24 juni a.s in park De Rietgraaf meldt dat de organisatie voorspoedig verloopt. Dit jaar kan er twee nachten gekampeerd worden. Er wordt vanwege de oplopende kosten wel entreegeld gevraagd. De catering zal worden verzorgd door de lokale supermarkt. Communicatie verloopt via de sociale media.
  1. Sluiting openbare deel.

X
%d bloggers liken dit: