Bouw Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord


Bouw Skaeve Huse aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord

De gemeente Nijmegen heeft besloten de bouw van acht Skaeve Huse mogelijk te maken aan de Stationsstraat in Nijmegen-Noord. Dit zijn kleine, eenvoudige zorgwoningen voor voormalig dak- en thuislozen, die niet in andere woonvormen kunnen leven. Het terrein aan de Stationsstraat kan maximaal 10 jaar worden ingezet voor Skaeve Huse.

Het gaat om acht eenvoudige woonunits met een woonruimte, keuken, slaapgedeelte en een douche. En een extra unit voor de begeleiding. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding terplekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen).

Skaeve Huse
Skaeve Huse zijn kleine eenpersoons zorgwoningen voor voormalig dak- en thuislozen die niet in andere woonvormen kunnen leven. Het gaat hier om acht eenvoudige woningen met een woongedeelte met keuken, slaapgedeelte en een douche/toilet. Ook wordt er een aparte begeleidersruimte gebouwd. Bewoners krijgen behandeling en woonbegeleiding ter plekke van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en de RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen).

Bewoners
Skaeve Huse zijn voor dak- en thuislozen die alleen passen in een zeer kleine woongemeenschap met begeleiding, in een rustige, prikkelarme omgeving met ruimte om zich heen. Het gaat om alleenstaande mannen, meestal van 40 jaar of ouder, die niet kunnen functioneren in een omgeving met veel mensen om zich heen, vaak vanwege een psychiatrische aandoening. Meestal zijn zij al lang dakloos en zijn andere mogelijkheden van onderdak zonder succes. Het zijn individualisten die zich niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving.

Uit de ervaringen van andere steden blijkt dat de bewoners baat hebben bij de rust en stabiliteit die deze vorm van wonen hen brengt. Ook blijkt dat omwonenden in die steden geen noemenswaardige hinder ervaren van de Skaeve Huse. De meeste kandidaat-bewoners zijn al lang bekend bij hulpverleners van IrisZorg en/of RIBW. Zij maken een inschatting van hun geschiktheid voor deze woonvorm. Personen met risico op ernstige overlast of gevaar voor de buurt, komen niet in aanmerking.

Locatie
De beoogde bouwlocatie ligt aan de Stationsstraat net vóór de opgang naar het viaduct/de bocht richting Ressen. De kavel is eigendom van de gemeente en binnen de ontwikkeling van de Waalsprong aangeduid als een toekomstig bedrijventerrein. De vraag naar bedrijventerreinen blijft echter achter bij de prognose. De verwachting is dat de ontwikkeling van bedrijventerrein De Grift West, waar de locatie onder valt, niet voor 2023 zal worden opgestart. Het terrein kan daarom tijdelijk (maximaal 10 jaar) worden ingezet voor Skaeve Huse. In de tussentijd zoekt de gemeente naar een tweede, definitieve locatie voor Skaeve Huse nabij De Grift.

Er is gekozen voor een locatie die:
1. Eigendom van de gemeente is;
2. Voor de doelgroep passend is;
3. Direct beschikbaar is. Er liggen geen claims op dit terrein;
4. Tegen redelijke kosten kan worden ingericht;
5. En tijdelijk is.

Coalitieakkoord
Nijmegen heeft de taak om opvang te organiseren voor dak- en thuislozen. In het gemeentelijk coalitieakkoord staat de ambitie om vijftien zorgwoningen voor deze doelgroep te realiseren, verdeeld over twee plekken: één in de bestaande stad en één in het nieuwste stadsdeel Noord.

In de bestaande stad wilde de gemeente Nijmegen deze zorgwoningen realiseren aan de Stadbroekseweg (stadsdeel Dukenburg). De Raad van State heeft op 17 augustus 2016 bekend gemaakt dat zij het bestemmingsplan voor Skaeve Huse Dukenburg heeft vernietigd. De gemeente beraadt zich op dit moment op een eventueel vervolg op de locatie Stadbroekseweg.

Dit bericht is gebaseerd op het persbericht van de Gemeente Nijmegen: persbericht

 

X
%d bloggers liken dit: