Notulen wijkplatformoverleg Oosterhout(WPO) 08-03-2017


Notulen wijkplatformoverleg Oosterhout(WPO) 08-03-2017

Aanwezig: Carline Westen, Inge vd Hoogen, Erwin Olzheim,(gemeente), Paul Reuling(soc.wijkteam) Babette Smit(politie), Revi de Jong, Peter v Disseldorp, Robert ’t Hoen, Anja Lucassen, Gerry Joosten, Marlous Brok (wijkraad). 5 wijkbewoners.

Afwezig: Annette.

Opening

1 Plan Zuiderveld:

Erwin Olzheim bespreekt de stavaza mbt plan Zuiderveld west. Er heeft een planactualisatie plaatsgevonden en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan is voor inzage vrijgegeven. ( zie www.nijmegennoordonline.nl)

2 Wijkbeheerplan:

Carline meldt dat er een nieuw wijkbeheerplan komt in 2017 en dat bewoners er digitaal op kunnen inspreken. Voorafgaand zal er eind mei/begin juni een informatieavond gehouden worden.

3 Skaeve huse:

Inge meldt dat gemeente op volgende wijkraadsbijeenkomst met informatie komt.

4 Problemen stadsverwarming:  een bewoner meldt dat een aantal bewoners klachten heeft over de stadsverwarming en dit bij Nuon gemeld heeft. Er is een WhatsApp groep aangemaakt . De wijkraad ziet in deze geen taak voor zich weggelegd. Carline zal nagaan of  de gemeente iets kan doen.

5 Dar: een bewoner vraagt nav klachten over rondzwervende vuilniszakken naar de mogelijkheid van ondergrondse afvalverzameling. Carline meldt dat dit in principe alleen bij hoogbouw mogelijk is. Verder is de verkeerssituatie op de parkeerplaats bij AH vaak onoverzichtelijk. Snoeien van de taxishaag en een aangegeven rijrichting zouden een oplossing kunnen zijn.  Carline geeft het door aan de verkeersdeskundige.

6 Rondvraag: Paul vraagt wanneer er speelvoorzieningen komen in de Grote Boel en hoe de communicatie met de bewoners gaat lopen. Carline meldt dat nog dit jaar de eerste speelplekken ingericht gaan worden. De bewoners kunnen zich aansluiten bij de wijkraad Oosterhout. Verder zal Paul een draaiboek voor activiteiten maken.  –  Revi meldt dat zij gaat stoppen als secretaris. Haar laatste vergadering is 5 juli. De viering van koningsdag in ’t sportpark bij OSC gaat door. Er zijn voldoende vrijwilligers. – Op zaterdag 8 juli is er een buurtcamping in park de Rietgraaf. Communicatie via Nextdoor en de Benerweer. –  Inge meldt op een vraag over overlast hondenpoep dat handhaving in deze moeilijk is. De medewerkers van bureau Toezicht mogen alleen op heterdaad bekeuren. Verder meldt  zij dat ze buurtregisseur is geworden voor Nijmegen midden en zuid en dus in Nijmegen  noord weggaat. Robert bedankt haar voor haar inzet voor onze wijk. –  een bewoner meldt gevaarlijke verkeerssituatie in de Annabellastraat. Carline maakt afspraak om te gaan kijken.

7 Sluiting.

X
%d bloggers liken dit: