Agenda Wijkraad Platform Overleg (WPO) 7 maart 2018


Agenda Wijkraad Platform Overleg (WPO) 7 maart 2018

  1. Opening en welkom
  2. Vaststellen agenda
  3. Oversteek Oude Groenestraat – wijziging voorrang en besluitvorming (gemeente)*
  4. Terugkoppeling andere overleggen van wijkraadsleden, waaronder de bijeenkomst verkeerssituatie in en rond de Volsellastraat
  5. Wisseling wijkregisseur in Noord (gemeente)
  6. Wijkbudget 2018 (gemeente)
  7. Stand van zaken mijnwijkplan.nl (gemeente)
  8. Inventarisatie behoefte van diverse huurders in de Klif
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en is openbaar.
Locatie: VZH de Klif, vergaderruimte A.14 (rechts van de ingang onder de grote trap)

 

*De vergadering begint met een toelichting over de oversteek Oude Groenestraat waarna er daarna ruimte is voor vragen maar niet voor een uitvoerige discussie, nu de besluitvorming reeds is geschied.

Agendapunten dienen uiterlijk twee weken van tevoren te worden aangeleverd via mail@wijkraad-oosterhout.nl.  

X
%d bloggers liken dit: