Wijkraadvergadering (WPO) 2 september 2020 – AGENDA


Wijkraadvergadering (WPO) 2 september 2020 – AGENDA

AGENDA

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

Locatie: Voorzieningenhart De Klif, vergaderruimte op de 1e etage rechts van de grote trap, zaal C.16/C.17 (grotere ruimte).

De Klif werkt met de geldende RIVM maatregelen. Bij de bekende verschijnselen thuis blijven, er staan desinfecterende middelen en er vindt registratie plaats voor evt contactonderzoek.
Mocht je aanschuiven laat het weten (mail@wijkraad-oosterhout.nl). In principe is de ruimte beschikbaar voor maximaal 15 personen.

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Opknapbeurt sportpark Balveren
6) Status actiepunten:
a) Sociale thema’s
b) Groen schoolplein
c) Veilig verkeer
d) Windturbines Engie
e) Knoop38
f) Afsluiting dijk -overlast motor en autoverkeer
g) e-hubs bij de Klif
h) AED’s
i) parkeerbeleid
7) Rondvraag, mededelingen
8) Sluiting

Het verslag van de vorige vergadering vindt u hier: https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-24-juni-2020/

X
%d bloggers liken dit: