WIJKRAADVERGADERING 13 JANUARI 2021 – AGENDA


WIJKRAADVERGADERING 13 JANUARI 2021 – AGENDA

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) – 13 januari 2021

De vergadering start om 20.15 uur ONLINE, eindigt om ca. 21:30 uur en is openbaar.

U kunt deelnemen via Teams (klik hier): de link is geldig vanaf 20.00 uur.

1) Welkom
2) Korte voorstelronde (indien nodig)
3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda
4) Verslag vorige vergadering
5) Status actiepunten
a) Sociale thema’s
• stand van zaken rondom jeugd (preventie en repressie) (EvD)
b) Groene schoolplein De Klif (EvD)
c) Verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
• openbaar vervoer (GvR)
• oversteek Griftdijk bij De Uitdaging (EvD/GvR)
• trottoirs Pijlpuntstraat/Zegelringstraat (GvR)
• toekomstvisie Griftdijk (GvR)
6) Rondvraag, mededelingen: nieuwe wijkregisseur, wijziging wijkagent (EvD), decemberacties en aangepaste openingstijden De Stip (PR), wijkmediaoverleg (OP/GvR)
7) Sluiting

Openstaande actiepunten waarover nu geen nieuws te melden is:
● AED’s
● Herontwikkeling terrein Centrale Gelderland (Engie)
● Knoop38/railterminal

 

2 comments

  1. Hoi, is het bewust dat de herinrichting van het plein bij de klif niet wordt besproken? Contactpersoon zijn Tom Verhief en Er van Dael.

    1. Goedemorgen Ronald, dit punt staat onder 5b in de agenda.

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: