Waalbrug 6 t/m 9 februari afgesloten


Waalbrug 6 t/m 9 februari afgesloten

De Waalbrug in Nijmegen is van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 februari 2018 tussen 21.00 en 06.00 uur (de laatste nacht tot 08.00 uur) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op 6 februari 2018 voert de Gemeente Nijmegen namelijk herstelwerkzaamheden aan het asfalt uit, die niet kunnen wachten tot de renovatie. Daarna voert aannemerscombinatie Team Waalbrug in opdracht van Rijkswaterstaat van 7 tot en met 9 februari 2018 metingen uit aan de brug.

Om deze metingen precies uit te kunnen voeren, zijn afsluitingen van de brug nodig. Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers, voetgangers en lijnbussen gebruik blijven maken van de brug. Het overige verkeer wordt omgeleid via De Oversteek.

Onderdeel van de renovatie van de Waalbrug is de vervanging van het betondek. Team Waalbrug, de naam waaronder hoofdaannemer KWS en andere betrokken VolkerWessels-ondernemingen samen de renovatie gaan uitvoeren, maakt bij de vervanging van dit betondek gebruik van voorgefabriceerde (prefab) betonelementen. Alle elementen moeten daarom precies passen.

Puzzelstukjes

Betrouwbare bouwtekeningen van de brug ontbreken echter. De oorzaak daarvan is te vinden in de geschiedenis van de brug: de Waalbrug is in 1936 geopend, door de Nederlandse genie in 1940 opgeblazen om een snelle opmars van het Duitse leger te voorkomen en door de Duitsers weer opgebouwd in 1943. De metingen zijn nodig om betrouwbare gegevens te krijgen, zodat straks alle prefabbetonelementen als puzzelstukjes in elkaar passen. Door gewicht van het verkeer ‘beweegt’ de brug mee. Deze minieme bewegingen beïnvloeden de metingen. Om betrouwbare gegevens te krijgen, mag er daarom geen gemotoriseerd verkeer over de brug rijden. Om de verkeershinder te beperken, voert de aannemer de metingen ’s nachts uit.

Vernielde Waalbrug in 1940.

Samenwerken aan renovatie Waalbrug

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug. 

Aannemer Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Inloopavond renovatie Waalbrug Nijmegen

X
%d bloggers liken dit: