Inloopavond renovatie Waalbrug Nijmegen


Inloopavond renovatie Waalbrug Nijmegen

Rijkswaterstaat organiseert samen met Gemeente Nijmegen en aannemerscombinatie Team Waalbrug een inloopavond over de renovatie van de Waalbrug, die dit voorjaar gaat starten. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 6 februari 2018 in De Lindenberg in Nijmegen. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.30 uur binnenlopen om informatie te krijgen en hun vragen te stellen.

Team Waalbrug, de naam waaronder hoofdaannemer KWS en andere betrokken VolkerWessels-ondernemingen samen de renovatie gaan uitvoeren, start in mei/juni met werkzaamheden aan de busbaan. Daarna volgt in juli, direct na de Vierdaagsefeesten, het vervangen van het betondek. De werkzaamheden duren tot eind 2019. In de aanloop naar de renovatie voert de gemeente op verschillende verkeerspunten in de stad verbeteringen door die bijdragen aan de bereikbaarheid van Nijmegen tijdens de renovatie.

Praktische informatie inloopvavond renovatie Waalbrug Nijmegen

Er is geen centrale presentatie. Belangstellenden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat, Gemeente Nijmegen en aannemer Team Waalbrug zijn aanwezig om vragen te beantwoorden met betrekking tot de werkzaamheden, de (verkeers)hinder en de maatregelen die genomen worden om de stad bereikbaar te houden. 

Datum: dinsdag 6 februari 
Tijdstip: 19.00 tot 21.30 uur 
Plaats: De Lindenberg, Ridderstraat 23 in Nijmegen

Samenwerking renovatie Waalbrug Nijmegen

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Meer informatie

Heeft u vragen over de renovatie? Kijk dan op de pagina Waal: Renovatie Waalbrug, bel met de gratis informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook.

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk dan op de website Nijmegen goed op weg of bel 14024.

One comment

  1. […] Inloopavond renovatie Waalbrug Nijmegen […]

Comments are closed.

X
%d bloggers liken dit: