NOTULEN wijkraadvergadering WPO 18 januari 2023


NOTULEN wijkraadvergadering WPO 18 januari 2023

Aanwezig: Ben Voorzitter Wijkraad, Martin Penningmeester Wijkraad, Marike Ben er Weer, Anja Wijkraad, Marijke buurtbewoner (ontsluiting + park), Saskia buurtbewoner (Notensteinstraat), Paul Opbouwwerker, Jeffrey Wijkregisseur, Amanda buurtbewoner (Volsellastraat), Koen buurtbewoner (Aquilastraat), Job-Joris (Volsellastraat), Henry Wijkraad

Afwezig: Oscar Secretaris Wijkraad, Imogen Wijkraad

1- Welkom

2- Korte voorstelronde (indien nodig)

3- Ingekomen stukken en vaststellen agenda

4- Verslag vorige vergadering

Vuurwerk wordt beaamd.

5- Status actiepunten

  • Status AED

Kast ophangen bij Brass heeft door persoonlijke omstandigheden van de Eigenaar wat vertraging opgelopen.

Er komt nog een overleg tussen de wijkraden van Lent en Oosterhout omdat het wijk overstijgend is. Nijmegen-Noord is één van de 5 regio’s voor Hartslag Nijmegen.

  • Ontwikkeling Griftdijk, tijdelijke verkeerslichten t.p.v. Terracottastraat
  • Ontwikkeling De Grift
  • Ontsluiting Park Waaijenstein via Volsellastraat

Gemeenteraad is omgegaan en nu voorstander van ontsluiting via Volsellastraat. Stadspartij is vanwege budgettaire redenen omgegaan. Binnen half jaar zou het starten en in de tussentijd de participatie.

Amanda geeft aan dat er nog een bezwaar is gemaakt en dat dit nog loopt. Geen extra auto’s is het uitgangspunt. De Volsellastraat wordt als onveilig ervaren. De kromming maakt het onveilig.

Gemeente moet samen met alle bewoners om tafel.

Het liefst hebben ze ontsluiting via de van Boetzelaerstraat, dat is al lang tijd de ontsluiting.

VVN heeft aangeboden om mee te kijken naar verkeersstromen. VVN heeft meerdere aanbevelingen gedaan.

Vanuit de Notensteinstraat is er weinig voorkeur, zij zijn blij dat de straat is afgesloten.

De fietsers maakt het onveilig. Kijken niet uit, Oortjes in.

Bezwaar van het begin van de van Boetzelaerstraat is dat er veel fietsers tegen het verkeer in dat maakt het voor autoverkeer extra gevaarlijk, daarom zijn zij voor de ontsluiting via de Volsellastraat.

Algemeen doel is via participatie (breed) de beste oplossing van alle slechte oplossingen te krijgen 341 woningen worden ontsloten.

De Projectleider moet hiervoor mensen benaderen. Bij projecten moet van tevoren welke stap op de participatieladder wordt gebruikt, de slechtste is alleen informeren.

Participeren is meedenken maar de raad neemt het besluit.

Het College en de Ambtenaren zijn nooit van mening veranderd. De Raad is de enige die van mening is veranderd.

– De wijkraad en meerdere mensen gaan nog fietsen met de Wethouder.

  Met een verkeerskundige de knelpunten bekijken.

– Wanneer openbaar groen hinderlijk is, kan dat gemeld worden bij de wijk regisseur.   Bijvoorbeeld wanneer verkeersveiligheid in het geding is.

  • Voortgang diversen

– Park Waaijenstein: moestuin De Pompoen, participatie speelgelegenheid, beplanting en inrichting, toegang tot landgoed en dijk (korte toelichting)

– Speelplan (Floris Bouma) gaat de participatie doen voor park Waaijensteijn. Er zijn al bewoners en scholen benaderd. Eerste sessie geweest en er komt nog een informatieavond. Beheer is nu nog project gebied en nog niet overgedragen aan stadsbeheer. Na overdracht kan het beheersplan gemaakt worden.

– Moestuin de Pompoen overdracht is eind januari. Er moet nog wat beplant worden.

– Voet of fietspad richting dijk staat (nog) niet gepland.

– Fietsroutes door de wijken ipv langs de griftdijk. Dit zit in het project van de Griftdijk. Er is nog niets meer dan wat er al in de Benerweer heeft gestaan.

– Vergroening schoolplein, materialen zijn duurder geworden, er moet extra budget komen.  Gekeken wordt naar extra op het huidige plan om het groener te maken.

– Voortgang voetpad park Annabellastraat-Weefgewichtstraat en hondenlosloopgebied, een aantal bewoners heeft samen met Arie de Bie gekeken, het blijft park. Bureau Shift gaat kijken, zij zijn gespecialiseerd in gedragsverandering zodat het niet meer gezien wordt als fietsroute.

6- Rondvraag, mededelingen

– Gemeente heeft warme plekken bedacht, de Klif is daar één van, tussen 9 en 11 is er ook koffie. Leeft dit of moet een andere tijd gekozen worden. Bij de Stip (bij de Boog) kan ook gekeken worden voor hulp wanneer dit nodig is. Daar is het ook warm en gratis koffie. Komt ook in de Benerweer.

– Graag een seintje wanneer onderwerpen behandeld worden die de Volsellastraat besproken wordt, dit gaat via Anja.

– Ouders gezocht die mee willen praten over Wijkvisie Nijmegen-Noord. Participatie voor kinderen 0-12j

7- Sluiting

 

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X