Notulen bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 24-10-2018


Notulen bestuursoverleg wijkraad Oosterhout 24-10-2018

 1. Opening:
  • Voorstelrondje met Tom Verhoef, aspirant lid van de wijkraad.
 2. Vaststellen agenda:
  • toevoegen wijziging dienstregeling buslijnen 331 en 14.
 3.  Terugkoppeling andere overleggen:
  • Gerry bezocht de bewonersavond over de waterwoningen aan de plassen in de Waaijer. Er is veel tegenstand. Procedures lopen. Op z’n vroegst start ontwikkeling mei 2019.
  • Over de ontwikkelingen mbt Knoop 38 komt er een stukje in de Benerweer.
  • Gerry en Marlous bezochten informatieavond Hof v Holland. Start bouw winkelcentrum is gepland begin 2019. Daarna gefaseerde bouw tot 2024.
 4. Project VVN:
  • n.a.v van de bewonersenquête is er op 21 nov. vanaf 21.00 u.een informatieavond in de Klif.
 5. Rondvraag:
  • per 9 dec. ingang nieuwe dienstregeling buslijnen 14 en 331. Bespreekpunt voor WPO.
 6. Sluiting openbare deel.

X
%d bloggers liken dit: