Iedereen 30 km/u


Iedereen 30 km/u

De Wijkraad Oosterhout (Nijmegen) heeft in september vorig jaar in de wijk met een enquête gepeild hoe wijkbewoners denken over de verkeersveiligheid in de wijk.

 

Eén van de meest gehoorde klachten gaat over snelheid.
In een tweetal bijeenkomsten in De Klif hebben de Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en enkele betrokken bewoners ingezoomd op de problematiek en nagedacht over oplossingen om de snelheid te verlagen. Er zijn een tweetal acties bedacht om weggebruikers eraan te herinneren dat 30 km/u de maximale snelheid in de wijk is:

1) 30 km/u containerstickers plakken
Door op de zijkant van een vuilcontainer een sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de sticker slechts één- of tweewekelijks zichtbaar is, blijft het opvallen en ziet niemand ze over het hoofd. Bovendien zal iedereen die de sticker op de container heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn te snel te rijden in de buurt. De 30 km/u stickers kunnen op nader te bepalen punten in de wijk opgehaald worden.

2) 30 km/u straatgraffiti spuiten
Op enkele relevante invalswegen in de wijk wordt 30 km/u straatgraffiti op het wegdek gespoten. Deze graffiti verdwijnt na ca. 6 weken automatisch, maar gedurende deze periode wordt in de wijk aandacht gevraagd voor de maximumsnelheid. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de acties veel media-aandacht krijgen. Samen zorgen we er dan voor dat de wijk veiliger wordt voor onszelf en onze kinderen.

We willen de acties in de maanden april, mei en juni uitvoeren.

We zijn nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die een handje mee willen helpen.

Help je mee?
Meld je voor 22 april aan via oscar@wijkraad-oosterhout.nl onder vermelding van “Actie VVN”.

Initiatief
Het initiatief voor deze aanpak komt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland). Zij is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers.

De ambitie?
Iedereen elke dag weer veilig thuis!

(Dit artikel staat ook in de BEN er weer, nr. 2, april 2019)

Folder gepaste snelheid

X
%d bloggers liken dit: