Groen licht voor bouwmarkt Ressen


Groen licht voor bouwmarkt Ressen

De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland concluderen na een uitgebreide verkenning dat de ontwikkellocatie bij Ressen langs de A325 de enige geschikte locatie is voor de vestiging van een bouwmarkt, tankstation en restaurant. Daarbij is afgesproken dat op de locatie geen uitbreiding met bijvoorbeeld andere winkels of horeca zal plaats vinden en de directe omgeving als park wordt ingericht. Gemeente en provincie hebben heldere afspraken gemaakt over concurrentie, landelijke inpassing en het gebied rond Cinemec.

Enige geschikte locatie
De gemeente Nijmegen is al langer in gesprek met het bedrijf Hornbach dat zich graag op de locatie Ressen ter hoogte van bioscoopcomplex Cinemec wil vestigen. Dat kan alleen ontwikkelen als er geen alternatief voor een bouwmarkt is in het stedelijk gebied. Uit onderzoek blijkt dat de locatie bij Ressen de enige beschikbare passende plek is voor een bouwmarkt. Daarom kan deze locatie worden opgenomen in het Regionaal Plan Werklocaties (RPW) Arnhem-Nijmegen. Dit plan wordt de komende weken uitgewerkt en naar verwachting eind dit jaar vastgesteld.

Impuls
Het Nijmeegse college van B&W is blij dat de procedure om het Ressense terrein vorm te geven, kan worden voortgezet. Verwachting is dat de komst van Hornbach ’minimaal 120 fte aan extra arbeidsplaatsen en dus een economische impuls oplevert voor de stad en omgeving.

Geen concurrentie
Provincie en gemeente willen geen grootschalige detailhandel rond de stad die concurreert met de binnenstad. Datzelfde geldt voor de mogelijke concurrentie met de centra van buurgemeenten. Daarom is afgesproken dat Nijmegen zo goed mogelijk vast legt wat voor type artikelen – geen branchevreemde producten – de onderneming op deze locatie aan toekomstige klanten mag bieden. En dat de gemeente hier op zal toezien. Ook zal er buiten een bouwmarkt, tankstation en restaurant geen verdere ontwikkeling met winkels of horeca op deze locatie plaats vinden. Daarmee is er geen vergelijkbare situatie met de binnenstad of andere winkelcentra als gekeken wordt naar omvang, diversiteit en aantrekkelijkheid.

Landschappelijke inpassing
Ongeveer tweederde van het gebied van 19 hectare wordt groen ingericht, als stedelijk uitloopgebied dat aansluiting zoekt bij Park Lingezegen en de karakteristieken van de landelijke omgeving van Ressen. Het ontwerp voor de bouwmarkt wordt getoetst op beeldkwaliteit en moet passen bij de omgeving. Verder zijn gemeente en provincie ook overeengekomen om het gebied rond het bioscoopcomplex Cinemec niet verder te bebouwen. Gemeente Nijmegen zal de afspraken over inrichting bouwterrein, landschappelijke inpassing en niet bebouwen rond bioscoopcomplex vastleggen in het bestemmingsplan.

X
%d bloggers liken dit: