7 juni: Bijeenkomst Zomernota


7 juni: Bijeenkomst Zomernota

Woensdag 7 juni organiseert de gemeenteraad een bijeenkomst voor inwoners en organisaties over de Zomernota. Iedereen is van harte welkom om zijn/haar mening te geven over de plannen voor Nijmegen uit de zomernota. In de Zomernota schetst het college de opgaven voor de komende jaren. Wat is het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat de gemeenteraad hier op 28 juni een besluit over neemt, wil de raad eerst in gesprek met de stad over de thema’s uit de Zomernota.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur in het stadhuis. Raadsleden, fractievolgers, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen uit de Zomernota. Het gaat daarbij specifiek over onderwerpen uit de thema’s Zorgzame stad, Woon- en groeistad, Stad die werkt en leert, Duurzame Stad, Stad in de regio en Bruisende Binnenstad.

Het programma van die avond:
19.00 uur      Plenaire aftrap door burgemeester Hubert Bruls
19.10 uur      Per thema in groepjes ideeën/wensen bespreken
20.00 uur      Afsluiting en mogelijkheid om bij andere groepen/thema’s te kijken en van gedachten te wisselen
20.30 uur      Einde

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan t/m dinsdag 6 juni via griffie@nijmegen.nl of
(024) 3299030. We vragen iedereen daarbij aan te geven over welk thema zij met de raad in gesprek willen gaan.

Hier vindt u de Zomernota 2017: https://nijmegen2017.zomernota.nl/.

X
%d bloggers liken dit: