Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Oosterhout’


Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Groot Oosterhout’

(Brede School en sportvoorziening Grote Boel)

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2017 het bestemmingsplan Groot Oosterhout – 5 (Brede School en sportvoorziening Grote Boel) gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied omvat de realisering van een brede school (combinatie basisschool en kinderopvang) en een sportzaal. Het plangebied is gelegen aan de noordwestzijde van het gebied De Grote Boel. Het plangebied wordt aan de zuid- en oostzijde begrensd door de watersingel langs de Hella Haassestraat en aan de westzijde door de bestaande kavels en het toekomstige woongebied langs de Griftdijk.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het voorzien in een onderwijs- en sportvoorziening door de toename van leerlingenaantallen als gevolg van de woningbouwontwikkeling.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Meer informatie

X
%d bloggers liken dit: