Ambities woningbouw Vossenpels-Noord bekend


Ambities woningbouw Vossenpels-Noord bekend

Op dinsdag 20 november stelde het college van burgemeester en wethouders het ambitiedocument Vossenpels-Noord vast (zie punt 4.4 op de openbare besluitenlijst B&W). In deze wijk in Nijmegen-Noord komen zo’n 550 tot 650 woningen.

In het ambitiedocument  is de hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Er komen verschillende soorten woningen. Er is ruimte voor woningbouwprojecten en voor mensen die zelf hun woning willen bouwen. Ook zijn er plannen voor ruim 100 middel dure en sociale huurwoningen. De gemeente Nijmegen wil dat de nieuwe bebouwing goed aansluit op de bebouwing die er al staat.  In het ambitiedocument is verder aandacht voor ruimte, groen en een goede verkeersstructuur. Bestaande drukke wegen worden zoveel mogelijk ontzien en fietsers en voetgangers krijgen de ruimte.

Wie wil wonen in Vossenpels-Noord moet nog even geduld hebben. De verwachting is dat vanaf 2022 kan worden gestart met de woningbouw. De gemeente Nijmegen maakt het komende jaar een bestemmingsplan. Daarbij worden bewoners, organisaties en andere geïnteresseerden betrokken in onder andere een klankbordgroep.

X
%d bloggers liken dit: