Tag: Park Waaijenstein

08 dec 2017

Van Boetzelaerstraat blijft landweggetje

De Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-Noord blijft tijdens de bebouwing van Park Waaijenstein een smal landweggetje. En deze straat wordt voor auto’s voorlopig ook niet aangesloten op de Volsellastraat. Dat hebben de bewoners kunnen afspreken met de gemeente Nijmegen.

Als het aan de gemeente ligt, krijgt het toekomstige appartementencomplex in Park Waaijenstein een aparte route naar de Italiëstraat (nu nog een busbaan). De bewoners van Oosterhout hadden zich sterk gemaakt voor een kortere en veiligere route buiten hun wijk om. Zij willen geen honderden extra auto’s per dag over de karakteristieke Van Boetzelaerstraat en onoverzichtelijke Volsellastraat.

De raadscommissie Waalsprong heeft wethouder Velthuis (stedelijke ontwikkeling) groen licht gegeven voor een serieus onderzoek naar de zuidelijke ontsluiting van Park Waaijenstein. Dit gebied naast het landgoed ten zuiden van de wijk Oosterhout wordt nu bouwrijp gemaakt. Volgend jaar komen daar 14 vrijstaande woningen. Later verrijst er een groot complex met maximaal 85 appartementen.

Wethouder Velthuis meldde aan de raadscommissie dat er een bedrijf is geselecteerd om dat appartementencomplex te ontwikkelen. Het bedrijf betaalt daarvoor drie miljoen euro aan de gemeente. Er is al gesproken over de zuidelijke ontsluiting en het bedrijf is daar positief over, vertelde de wethouder. GroenLinks en PvdA willen nog wel van de wethouder horen welke alternatieve plekken de gemeente heeft onderzocht. Want het nieuwe complex in Park Waaijenstein wordt ongeveer drie keer zo omvangrijk als het bestaande appartementencomplex langs de Griftdijk. Niet iedereen vindt zo’n kolossaal gebouw goed passen in een park.

Nu er waarschijnlijk een aparte (fiets)straat naar Park Waaijenstein komt, kan de Van Boetzelaerstraat z’n beperkte breedte van 3,80 meter de komende jaren houden. De gemeente wilde dit landweggetje verbreden tot vijf of zes meter, maar moest toegeven dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Ook hoeft de Van Boetzelaerstraat voorlopig niet te worden aangesloten op de Volsellastraat, een onoverzichtelijke straat waar veel kinderen fietsen en spelen.

Tegen het kappen van bijna een kwart van de knotwilgen (7 van de 32) langs de Van Boetzelaerstraat loopt nog een bezwaar van de omwonenden. De bezwaarcommissie van de gemeente doet daarover begin 2018 een uitspraak. Wethouder Velthuis, die zelf poolshoogte is komen nemen in de Van Boetzelaerstraat, wil zoveel mogelijk knotwilgen laten staan. Bijvoorbeeld door zes losse inritten naar de vrije kavels te combineren tot drie brede inritten. Die oplossing spaart weer drie knotwilgen extra. De nieuwe eigenaren van de vrije kavels zijn verplicht om goed voor de knotwilgen op hun terrein te zorgen. De bomen zijn in 1988 aangeplant door baron Chris van Boetzelaer, eigenaar van het landgoed Oosterhout.

Voor het bouwverkeer naar de 14 vrije kavels en 85 appartementen heeft de gemeente een tijdelijke bouwweg laten aanleggen. Die loopt van de Griftdijk Noord naar Park Waaijenstein. Daardoor hoeft er geen bouwverkeer door de wijk te rijden, wat veiliger is. De bouwweg mag maximaal vijf jaar blijven liggen, dus tot november 2022. Op de bouwweg, de nieuwe Notensteinstraat langs de vrije kavels en de Van Boetzelaerstraat gaat een maximumsnelheid gelden van 30 kilometer per uur, hebben de bewoners afgesproken met de gemeente. Nu geldt op de bouwweg en de Van Boetzelaerstraat nog een maximum van 50 kilometer per uur. Verder komt er een parkeerverbod op de Van Boetzelaerstraat.

De gemeente heeft bovendien beloofd om informatie over de tijdelijke verkeerssituatie op de website www.waalsprong.nl/bewoners/werk-in-uitvoering te zetten. De tijdelijke verkeerssituatie rond Park Waaijenstein duurt enkele jaren. Met bewoners gaat de gemeente zich vanaf begin volgend jaar nog buigen over de definitieve inrichting en ontsluiting van Park Waaijenstein.

26 sep 2017

Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, de ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6 (Kavels Park Waaijenstein) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

De aanleiding voor de partiële herziening vormt de wens om voor bouwpercelen voor grondgebonden woningen (van 500m2 tot 1500m2) gelegen in Park Waaijenstein het bebouwingspercentage te verlagen, het aantal toegestane m2 voor bijgebouwen te verhogen en het aantal m2 voor aan- en uitbouwen en overkappingen te begrenzen. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Landschapszone – 2 (Kavels Park Waaijenstein) worden aangepast.

Inzage
Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.PH24006-ON01
De bronbestanden zijn beschikbaar via:
http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.PH24006-/NL.IMRO.0268.PH24006-ON01 

Zienswijze
In de periode van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017 kan eenieder conform artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (bureau PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen via https://www.nijmegen.nl onder ‘Digitaal Loket’, ‘Zienswijze indienen’. Inloggen met DigiD of voor bedrijven met Eherkenning is hierbij verplicht. 

Onderstaand treft u alle relevante stukken aan. Het bestemmingsplan Landschapszone – 2 is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

  • Collegevoorstel en -besluit (1.478 kb)
  • Ontwerp partiële herziening Landschapszone – 6, toelichting en regels (61 kb)
  • Verbeelding (272 kb)

X