Subsidie voor een wijk/buurt/straat activiteit

Straatfeest

Subsidie voor een wijk/buurt/straat activiteit

Bewonersgroepen en bewonersorganisaties kunnen voor wijkactiviteiten een tijdelijke subsidie aanvragen.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag wordt gekeken naar de inhoud, aard en de kosten van activiteiten. De wijkmanager informeert je over het besluit.

Voorwaarden

  • De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van actief burgerschap en participatie.
  • Bewoners zijn zelf betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit en zij betalen een redelijke eigen bijdrage.
  • De activiteit levert een bijdrage aan de samenwerking tussen bewoners, gebruikers en organisaties in de betreffende straat, buurt of wijk.
  • Voor publiciteit rond de activiteit maak je gebruik van bestaande middelen, zoals wijkbladen, wijkwebsites en social media. Als deze middelen er niet zijn, vermeld je dit in de subsidieaanvraag.
  • Je dient de aanvraag minstens zes weken voor aanvang van de activiteiten in.

Waar ontvangt je geen subsidie voor?
De kosten voor consumpties en de inhuur van onder andere attracties, artiesten en busreisjes worden niet gesubsidieerd.

Hoe vraag je Subsidie aan:

Via de digitale balie van de gemeente Nijmegen

 

X
%d bloggers liken dit: