NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023


NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023

Aanwezig.

Anja – Wijkraad

Marike – Ben er Weer

Harriet – Moestuin de Pompoen

Rienke – Initiatiefnemer de Pompoen

Mark – Ooit lid groen commitee van de Wijkraad

Jeffrey – Wijkregiseur

Paul – Bindkracht 10

Martin – Wijkraad

Oscar – Wijkraad

Henry – Wijkraad

Ben – Wijkraad

Joep – Stadsecoloog

Welkom.

Korte Voorstel ronde indien nodig

Ingekomen stukken

 

Verslag vorige vergadering.

 

Stadsecoloog Joep van Belkom.

Sinds 1 oktober aan de slag als stadsecoloog.

Joep is zelf ook in Nijmegen woonachtig, ook in de vrije tijd veel bezig met Natuur.

De functie Stadsecoloog is vastgesteld door de raad in 2021, primair is hij bezig met communicatie, de werkgroepen zijn nog in de opbouwfase. Vrijwilligers worden erbij betrokken.

De intentie is om de Natuur mee te nemen in de ontwikkelingsplannen en daarna dit ook verder naar de bestaande bebouwing uit te breiden. Het worden de bouwstenen voor de omgevingsvisie.

Ecologisch beheer, “kleur keur” is voornamelijk op flora (planten) gericht, dit wordt uitgebreid naar fauna (dieren).

Het is:

Balanceren tussen beleid en praktijk, soms bijt dit elkaar.

Balanceren tussen Fysiek en Mentaal, we willen meer natuur, maar wel hoe de mens het wil, controle hebben. Er zijn verschillen tussen wat de mensen willen. Bijvoorbeeld: Steenmarters zijn beschermd maar niet gewild dit in tegenstelling tot een egel die geliefd is. Er is nog geen beleid op ongewenste dieren, er komt wel een gesprek over.

Budget voor natuurbeleving is aanwezig.

Het Bos van de Baron wordt beheerd op een ecologische manier, gekapt hout blijft liggen om zo ruimte voor insecten te krijgen. In Nijmegen-Noord staat het biodiversiteits beheer nog in de kinderschoenen. Via de Ben er Weer communiceren over het beheer van het bos.

Natuur moet meer als basis genomen worden. Groene daken kan beter, hierbij wordt niet alleen sedum daken bedoeld. Voor bedrijven op de Grift is de wens dat dit meer gaat gebeuren, achteraf vergroenen kost veel meer dan tijdens de bouw meenemen. Vaak wordt het niet geëist worden vanuit de regelgeving. Veel ontwikkelingen gaan snel.

Doel is naar een gezonde stad toe te werken. Behoud en versterking van stedelijke biodiversiteit. Informeren.

Uitvoeringsagenda Groen en Natuur:

     • Totstandkoming Biodiversiteitsagenda + uitwerking Hoofdgroenstructuur.
     • Toolbox Natuur inclusief Bouwen
     • Communicatie/natuurbeleving
     • Ecologisch Beheer
     • Vergroeningsprojecten t.b.v. ecologie
     • Natuur aan huis
     • Monitoring

Issues en beheersdingen kunnen aangemeld worden via Meld en Herstel, vragen mogen naar: Stadsecoloog@nijmegen.nl

 

Status actiepunten.

Status AED:

Morgen wordt de AED stichting opgericht onder de vlag van Hartslag Nijmegen.

Ontwikkeling park Waaijenstein:
Ontwikkeling Griftdijk:

Eind deze maand komt de notie beschikbaar, Juni/Juli komt weer een voorlichting.

Ontwikkeling De Grift:

Rail terminal, een aantal bezwaren zijn gegrond verklaard en een aantal zaken moeten aangepast worden

Verkeersveiligheid:

Met een verkeerskundige kan altijd een rondje gemaakt worden.

Fietstocht met de Wethouder Daemen is gepland op 1 juni.

Moestuin de Pompoen:

De moestuin is opgeleverd. Officiële opening komt binnenkort.

Verlichting:

Bel en Herstel meld het vaak als klaar wanneer het naar de aannemer is doorgezet, daar blijft het wel eens liggen. Het kan ook gemaild worden naar wijkregisseur Nijmegen Noord.

Volsellastraat:

Hoorzitting geweest, bezwaar weer aangegeven, uitspraak is van belang. Rondleiding met Wethouder Daemen is er geweest.

 

Rondvraag, mededelingen.

Anja: Preventie platform kinderen 0-12, is uitgesteld. 15-Mei is er een ouderbijeenkomst.

Voor 12-25 jaar loopt een ander plan.

Oscar: klankbord groep centrale gelderland, volgende fase gaat van start, inrichting van het terrein.

 

Sluiting.

Write a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

X