Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong


Nijmegen ziet af van verondiepen waterplassen Waalsprong

De drie waterplassen die de gemeente Nijmegen momenteel realiseert in De Waalsprong worden niet verondiept. Dit besluit werd al eerder genomen voor de Lentse Plas . Het college van B&W wil nu ook geen verondieping meer in de Oosterhoutse en de Zandse Plas. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over het voorstel.

Bij de aanleg van de drie plassen wordt zand gewonnen dat door de aannemer wordt verkocht, een heel gebruikelijke afspraak bij het creëren van nieuwe watergebieden. Door het afgraven ontstaan drie diepe plassen die onderdeel uitmaken van De Waaijer, het grote groengebied in de Waalsprong. Om de natuur- en landschappelijke waarde van de plassen te vergroten, kunnen de plassen deels weer gevuld worden met grond van andere projecten. Dat heet verondiepen. Hieraan zijn strenge eisen verbonden waaraan de gemeente Nijmegen inmiddels heeft voldaan. Met de opbrengsten uit de zandwinning en het verondiepen betaalt Nijmegen voor een belangrijk deel de parkinrichting rond de plassen.

De reden om te stoppen met het verondiepen van de plassen is dat de marktomstandigheden zo veranderd zijn dat de mogelijke opbrengsten laag zijn. Het vooruitzicht is dat dit de komende jaren zo blijft. Bovendien blijven er zorgen bij bewoners over het bouwverkeer en de waterkwaliteit na verondieping. Die combinatie van factoren leidt ertoe dat de gemeente in overleg met de provincie, het waterschap en de betrokken marktpartijen afziet van het terugbrengen van grond in de plassen van De Waaijer. Alleen wanneer herinrichting van oevers een aanmerkelijke verbetering van de natuurkwaliteit kan opleveren, kunnen alsnog kleinere hoeveelheden grond daarvoor worden aangewend.

Omdat het gaat om een groot project met een doorlooptijd van 10 jaar hield de gemeente al rekening met mogelijke financiële risico’s die zouden kunnen ontstaan bij de uitvoering van dit project. Daarom was voorzien in een reservering om mogelijke tegenvallers op te opvangen.

Zo gaan de drie plassen in De Waaijer er in hoofdlijnen uitzien:

Oosterhoutse Plas
De Oosterhoutse plas wordt een ‘stedelijk’ watergebied. De plas ligt tussen de toekomstige wijken Broodkorf, Grote Boel en Woenderskamp. Rondom de plas kun je wandelen, fietsen, spelen en vissen. Om dat mogelijk te maken, komt er een stelsel van paden en bruggen direct langs de oevers. Aan de oostzijde komt een groot oppervlak groen en riet.

Zandse Plas
De Zandse Plas is een watergebied met een meer natuurlijke invulling. Deze plas vormt de overgang naar het aangrenzende landelijk gebied bij het dorp Ressen aan de noordzijde, het woongebied De Vossenpels aan de zuidzijde en park De Woerdt aan de oostzijde. De noordoever van het water bestaat uit een brede rietoever met verspreide bosschages .

Lentse plas
Aan de oostzijde van de Prins Mauritssingel bevindt zich de Lentse Plas. Deze plas is bedoeld als recreatieplas en krijgt de voorzieningen die daarbij horen. Zo komt er een recreatiestrand aan de noordzijde van de plas waar ook de bioscoop Cinemec is gevestigd. De zuidzijde van de Lentse Plas grenst aan de woonwijken Visveld en Laauwick en heeft een meer parkachtig karakter. In de Oosterhoutse en de Lentse Plas zijn nog verder uit te werken plannen voor drijvende woningen.

X
%d bloggers liken dit: