Nijmegen Hartveilig


Nijmegen Hartveilig

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door hartfalen. Nijmegen blijft daar niet van verschoond! In stadsdeel Dukenburg is door een groep vrijwilligers vijf jaar geleden een ‘Keten van Overleven’ opgestart. Doel is binnen enkele minuten bij een slachtoffer te starten met reanimatie en zo snel mogelijk een AED apparaat bij dit slachtoffer te brengen. (AED: Automatische Externe Defibrillator) Binnen zes minuten starten met reanimatie is cruciaal om hersenbeschadiging te voorkomen, als een AED erbij komt stijgen de overlevingskans enorm.

In Dukenburg is de Stichting AED Dukenburg opgericht, die inmiddels bijna 500* vrijwilligers heeft opgeleid in reanimatie en gebruik van een AED. Daarnaast zijn er 34* AED apparaten beschikbaar voor de burgerhulpverleners in met code afgesloten kasten op goed bereikbare plekken in heel Dukenburg en Lindenholt. Dit alles is gerealiseerd zonder structurele overheidssubsidie!

*februari 2018

Waarom vrijwilligers

De aanrijtijden van de ambulances zijn altijd langer dan zes minuten. Om hersenbeschadiging te voorkomen moet er zo snel mogelijk met reanimatie gestart worden, dat kan door mensen in de directe omgeving van het slachtoffer. Opgeleide vrijwilligers (maar ook bijvoorbeeld BHV-ers) kunnen zich aanmelden bij de Stichting Hartslag voor Nederland, HartslagNu. Zij krijgen bij een alarmmelding via ‘sms’ of een ‘app’ een oproep om naar het slachtoffer in hun directe omgeving te gaan om een reanimatie te starten. Een deel van de opgeroepenen krijgt ook de code van een AED-kast in de buurt en brengt deze AED naar het slachtoffer. De voorafgaande cursus kost de vrijwilliger maar één avond per jaar.

Levens redden.

De ‘Keten van Overleven’ heeft in Dukenburg al levens gered. Dukenburg is echter maar één van de negen stadsdelen van Nijmegen. Wanneer heel Nijmegen één ‘Keten van Overleven’ zou zijn, kunnen statistisch gezien per jaar 25+ mensenlevens gered worden! In 2017 heeft de Stichting AED Dukenburg samen met de landelijke Stichting HartslagNu, het RAV (Regionaal Ambulance Voorziening) en cardiologen van het Radboudumc, een stichting opgericht om heel Nijmegen ‘Hartveilig’ te maken, stichting ‘HartslagNijmegen’. Zelf heeft de AED Dukenburg stadsdeel Lindenholt onder haar ‘hoede’ genomen. Heel Nijmegen hebben we in vijf sectoren verdeeld. We zijn bewust afgestapt van wijken en stadsdelen en maken nu gebruik van fysieke grenzen zoals de Waal, het Maas-Waal kanaal en de spoorlijnen dwars door Nijmegen. Dan ontstaan Nijmegen noord (boven de Waal), west (westen van de spoorlijn Nijmegen – Den Bosch), oost (oosten van de spoorlijn Nijmegen – Venlo) en zuid (tussen de spoorlijnen)

Oproep

De stichting roept nu mensen in die andere sectoren op zich te melden om met hulp van de stichting HartslagNijmegen ook in deze sectoren een stichting op te richten. De stichting HartslagNijmegen zal de nieuwe stichtingen ondersteunen en de contacten met gemeente Nijmegen, de Hartstichting en HartslagNu enz. verzorgen. Heel Nijmegen zal dan uiteindelijk onder één protocol kunnen werken waarbij de sectoren elkaar onderling ondersteunen. Met onder andere: AED apparaten plaatsen, vrijwilligers opleiden, scholen bezoeken voor instructie en sponsorwerving.

Voor geïnteresseerden staat ons mailadres open: hartslagnijmegen@outlook.com  

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij op een bewonersavond van wijkraad, bewonersplatform, geïnteresseerde groep enzovoort, uitleg komen geven. Ook hiervoor hetzelfde mailadres.

Peter Saras, Stichting AED Dukenburg en Stichting HartslagNijmegen

– Veel informatie is te vinden op de website www.aeddukenburg.nl

Beide stichtingen zijn ANBI goedgekeurd.

X
%d bloggers liken dit: