Grip op je leven


Grip op je leven

Wat gaan we doen?

Doel

Tijdens deze bijeenkomsten wordt  de WRAP ingezet. De Wrap is een praktische cursus om aan je eigen welbevinden te werken, door een persoonlijk ‘levensplan’ te maken en je sociale netwerk en deelname aan de maatschappij te vergroten gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid.

“De WRAP is een zelfhulpinstrument met zeven onderdelen; het dagelijks onderhoudsplan, triggers, vroege waarschuwingstekens, signalen van ontsporing, crisisplan en postcrisisplan. Alle onderdelen hebben als hoofddoel: wat heb ik nodig om me goed te voelen en om dit vast te kunnen houden. Kernbegrippen zijn: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun. De deelnemer maakt een gereedschapskoffer voor een goed gevoel, wat de basis is voor de verdere WRAP.

De samenwerking tussen BK10 en Bureau Herstel verrijkt de aanpak met een +

De + staat er voor om parallel aan de uitvoering van de WRAP – een programma aan te bieden dat zich richt op  de verbinding met andere mensen via reguliere activiteiten/ voorzieningen, waar mogelijk in de eigen buurt. De meerwaarde zit in de + omdat dit bijdraagt aan een groter sociaal netwerk, aan meedoen aan de maatschappij, aan zingeving en naar verwachting ook naar meer regie op eigen leven.

Frequentie en de duur van het aanbod

Betreft de WRAP-cursus van 10 bijeenkomsten, 1 bijeenkomst ‘wijkgericht’ en een terugkombijeenkomst.

Voor wie? Mensen waarbij nog maar net – bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis in zijn/haar leven

G


X
%d bloggers liken dit: