energiekosten stadswarmte Nijmegen Noord


energiekosten stadswarmte Nijmegen Noord

Afgelopen zomer is er contact gelegd met de ACM naar aanleiding van het bericht dat Nuon aangaf dat de ACM (Autoriteit Consument en Markt) akkoord was over de vraagprijs voor het warmtenet. ACM/ConsuWijzer heeft op 22 augustus j.l. de volgende reactie gegeven:

‘Op 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd. Hierin is ook geregeld dat op den duur de maximumtarieven voor warmte niet meer aan de hand van de gasprijzen vastgesteld worden, waardoor de maximumtarieven geheel onafhankelijk van de gasprijzen vastgesteld zullen worden. Op dit moment is nog wel wettelijk bepaald dat de warmtetarieven aan de hand van het niet meer dan anders principe vastgesteld zullen worden. De ACM moet de warmtetarieven op dit moment dus nog wel baseren op de gasprijzen’.

Wanneer de gasprijzen worden losgelaten staat niet in het bericht, maar het gaat wel veranderen. Het is nog even afwachten wat de precieze uitwerking hiervan zal zijn.

X
%d bloggers liken dit: