De Waaijer


De Waaijer

Natuur -en recreatiegebied

De Waaijer wordt een groot groen en waterrijk natuur- en recreatiegebied in het hart van de Waalsprong. Het gebied gaat de natuurlijke overgang vormen van Lent naar de wijk Oosterhout. Het verbindt de Oosterhoutse Waarden met het open landschap van Ressen en Park Lingezegen. Bewoners van de Waalsprong, Nijmegen en de regiogemeenten kunnen in de toekomst recreƫren in het park- en watergebied. Ook zal er ruimte zijn voor kleinschalige evenementen en culturele podia. De Waaijer wordt een gevarieerd groengebied met water, oevers, strand, bos, speelweiden en woningen.

Waterplassen

Midden in het gebied komen drie grote waterplassen, samen ongeveer 60 ha groot. De Zandseplas, de Lentseplas en de Oosterhoutseplas. Deze worden bestemd voor recreatie en natuurontwikkeling. Daarnaast zijn de plassen een belangrijk onderdeel van het watersysteem van de Waalsprong; het opslaan en natuurlijk zuiveren van het verzamelde regenwater en kwel. De plassen ontstaan na een periode van zandwinningen verondieping.

Zandwinning

De aanleg van de waterplassen wordt voorafgegaan door zandwinning. Met de verkoop van het zand kan de aanleg van De Waaijer deels worden betaald. Om het zand te kunnen verkopen, moet het worden gesorteerd. Het zand uit de plassen gaat via zandzuiger en een ondergrondse afvoerbuis naar een scheidingsinstallatie, die ten westen van de Prins Mauritssingel staat, op de locatie van de toekomstige Oosterhoutseplas. Het overgrote deel van het zand wordt via de Waal vervoerd. Daarvoor is werkweg aangelegd vanaf de scheidingsinstallatie naar de uiterwaarden en vandaar naar een tijdelijke haven aan de Waal.

Ontgraving bovengrond

Eerst wordt de bovengrond ontgraven en met vrachtwagens afgevoerd. Zandwinning Nadat het zand door een zandzuiger is opgezogen, gaat het naar de scheidingsinstallatie waar het zand in verschillende fracties (fijn tot grof) wordt gescheiden. Vervolgens wordt het zand afgevoerd naar onder andere betoncentrales en andere afnemers. De scheidingsinstallatie staat ten westen van de Prins Mauritssingel, op de locatie van de Oosterhoutseplas.

 

X
%d bloggers liken dit: