Beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid


Beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid

Burgemeester en wethouders hebben op 12 juni 2017 besloten om het beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het beeldkwaliteitplan De Stelt-Zuid is bedoeld als een stimulerend en richtinggevend document voor de stedenbouwkundige beeldkwaliteit en de beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte in De Stelt-Zuid. Het beeldkwaliteitplan legt de verwachtingen en ambities vast voor wat betreft de architectuur in het algemeen, de hoofdvorm van de gebouwen en de relatie van de bebouwing met de omgeving, Het vormt daarmee een schakel tussen de Ontwikkelingsstrategie Waalsprong 2013, het ambitiedocument, het bestemmingsplan en het architectonisch ontwerp. Het beeldkwaliteitplan is een instrument voor sturing en begeleiding aan de voorzijde van het ontwerpproces en voor de toetsing van de bouwaanvraag aan het einde van het ontwerpproces. 

Met ingang van 29 juni 2017 ligt het beeldkwaliteitsplan De Stelt-Zuid gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, MariĆ«nburg 30 te Nijmegen. 

In de periode van donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 kan eenieder een inspraakreactie over het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (bureau RO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

 
  • Collegevoorstel (1.642 kb)
  • Beeldkwaliteitplan (3.284 kb)

X
%d bloggers liken dit: