Uitnodiging bijeenkomst verkeersveiligheid 21 november 2018 van 21.00 tot 22.00 uur


Uitnodiging bijeenkomst verkeersveiligheid 21 november 2018 van 21.00 tot 22.00 uur

De Wijkraad Oosterhout (Nijmegen) heeft in afgelopen september in de wijk door middel van een enquête gepeild hoe wijkbewoners denken over de verkeersveiligheid in de wijk. Inmiddels zijn de resultaten bekend. Eén van de meest gehoorde klachten gaat over snelheid met name in de Heinrich Böllstraat, in de Oude Groenestraat en op de Griftdijk.

De Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Nijmegen willen samen met u nadenken over mogelijke oplossingen om de snelheid te verlagen. We denken daarbij niet direct aan oplossingen in het aanpassen van de infrastructuur, maar vooral aan het aanpassen van verkeersgedrag van verkeersdeelnemers. Hierbij kunt u denken aan het uitvoeren van een snelheidscampagne die bestaat uit verschillende acties.

Wij vragen daarbij uw hulp. U heeft in de enquête aangegeven dat u zich in wilt zetten voor de verkeersveiligheid. Daar zijn wij heel erg blij mee, want u kent immers als geen ander de verkeerssituatie in uw straat! Graag gaan we met u, medebewoners en andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van de scholen en handhaving, in gesprek op welke manier we het beste het verkeersgedrag kunnen verbeteren in deze straten.

Wilt u meedenken en meedoen?

Wij organiseren een bewonersavond op woensdag 21 november a.s. van 21.00 tot 22.00 uur in De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen (in zaal A. 14, aansluitend aan de reguliere wijkraadsvergadering).

Veilig Verkeer Nederland zal, in samenwerking met de gemeente en de Wijkraad, de aanpak verder toelichten en voorbeelden geven van acties die leiden tot ander verkeersgedrag. U heeft op deze avond de mogelijkheid uw ideeën te bespreken. Na deze eerste bijeenkomst volgt nog een vervolgbijeenkomst op woensdagavond 12 december a.s. (exacte tijdstip volgt) waar met een kleinere werkgroep verder gewerkt wordt aan oplossingen en acties die zullen leiden tot een veiligere leefomgeving.

ROV Oost-Nederland

Het initiatief voor deze aanpak komt van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland). Zij is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen ze de juiste partners bij elkaar en initiëren ze projecten. Zij richt zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis!

Aanmelden

We hopen u op deze avond te verwelkomen. U kunt zich vóór 19 november a.s. aanmelden via mail@wijkraad-oosterhout.nl.

Gemeente Nijmegen
Wijkraad Oosterhout
Veilig Verkeer Nederland

Bedankt dat je je aan de snelheid houdt!

X
%d bloggers liken dit: