Tag: Wegwerkzaamheden

20 jul 2019

Afsluiting Griftdijk in noordelijke richting

Vanaf 24 juli tot en met 16 augustus is de Griftdijk vanaf de kruising met de S111 tot en met de zijstraat Claustrum in noordelijke richting (Elst/Arnhem) afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. Auto’s en ook de buslijnen in noordelijke richting wordt omgeleid via de S111 en Keizer Hendrik VI-singel. De Griftdijk in zuidelijke richting (Nijmegen) is gewoon open tijdens de werkzaamheden. De gemeente Nijmegen laat een rioolwaterpersleiding aanleggen om het afvalwater van de geplande nieuwbouwwijken Woenderskamp en Hof van Holland naar de rioolwaterzuivering af te kunnen voeren.

Werkzaamheden

In de weken 30 t/m 33 wordt in de berm van de Griftdijk een rioolwaterpersleiding aangelegd die start bij de Italiëstraat. Net voorbij de Terracottastraat sluiten we de nieuwe persleiding aan op de bestaande persleiding. De afgesloten rijstrook wordt gebruikt als fietspad en werkstrook. Op vrijdag 16 augustus eind van de dag is de weg weer beschikbaar. Het camerasysteem (‘de knip’) staat tussen 24 juli en 16 augustus uit vanwege de werkzaamheden. Claustrum is vanuit noordelijke richting via de Terracottastraat bereikbaar.

Bussen

De bussen in zuidelijke richting (Njimegen) blijven de normale route rijden. In noordelijke richting (Elst/Arnhem) rijden buslijnen 331, 14 en nachtbus 831 tussen 24 juli en 16 augustus een omleidingsroute en vervallen hierdoor tijdelijk haltes. Van buslijn 331 vervallen de haltes Terracottastraat en Dijkstraat, van buslijnen 14 en nachtbus 831: Kruidenstraat, Jonagoldstraat, De Klif, Aquilastraat en Dijkstraat. De vervangende haltes zijn Oude Groenestraat en Citadelcollege.

20 jul 2019

A325 vanaf maandag drie weken afgesloten tussen Knooppunt-Ressen en Nijmeegseplein

wegARNHEM/ NIJMEGEN – De werkzaamheden aan de A325 gaan maandag de tweede fase in. Tussen Knooppunt-Ressen en het Nijmeegseplein in Arnhem is geen verkeer mogelijk. Maar heel grote verkeersproblemen verwacht de provincie Gelderland niet.

Verkeer in noordelijke richting wordt vanaf Knooppunt-Ressen omgeleid via de A15 en de A50 naar de A12. Met name op de A50 was tijdens de werkzaamheden de afgelopen weken al veel oponthoud, maar de gedeeltelijke afsluiting van de A325, die duurt tot en met 11 augustus, moet geen probleem zijn, denkt de provincie. ,,Het hoofdwegennet kan dit aan.” Tussen Arnhem en Nijmegen is de A325 wel open, met twee rijstroken. Aan de N325 (Pleijroute) wordt even niet gewerkt.

Afslagen zijn ook afgesloten
De afsluiting van de A325 tussen Ressen en GelreDome is niet het enige probleem. Alle afslagen op dat traject langs de A325 zijn eveneens afgesloten of onbruikbaar omdat verkeer naar Nijmegen wordt afgewikkeld via de rijbaan naar Arnhem. Mensen die naar (de bedrijventerreinen in) Elst of Arnhem-Zuid willen, moeten een flink eind omrijden, via respectievelijk de A15 of via A50 en N837. Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven.

Klik hier voor het volledige artikel.

gempro

30 mei 2019

Nachtelijke afsluiting A15 tussen knooppunt Ressen en N839; 14-15 juni 2019

Rijkswaterstaat voert in de nacht van vrijdag 14 juni op zaterdag 15 juni 2019 van 22.00 tot 07.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit op de snelweg A15 tussen knooppunt Ressen en de N839 (afslag richting Huissen en Bemmel). Tijdens de werkzaamheden is de gehele A15 op dit traject in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

Voor meer info: Nachtelijke afsluiting A15

13 jul 2018

Afsluiting A12/A50 tussen Waterberg en Grijsoord richting Utrecht

Meerdaagse afsluiting van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus

Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 Groot Onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli tot maandag 6 augustus is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.
De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.

Over de werkzaamheden

De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege Groot Onderhoud. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden. Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen. In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het Groot Onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.

Wat kunt u doen?

 • Werk eventueel thuis.
 • Reis met het openbaar vervoer.
 • Gebruik voor kortere ritten de fiets.

Reist u wel met de auto:

 • Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s) en pas uw vertrektijd aan.
 • Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:
  • Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).
  • Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.
  • Verkeer vanuit het westen met bestemming Arnhem kiest, komende vanaf de A12, de afrit Oosterbeek of, komend vanaf de A15, de A325 (Pleyroute).
 • Raadpleeg rijkswaterstaat.nl voor gedetailleerde informatie.
 • Raadpleeg de actuele verkeersinformatie.
 • Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl
Twitter @Rijkswaterstaat of bel 0800 – 8002.

25 jan 2018

Werkzaamheden Industrieplein Nijmegen

Tussen zaterdag 3 februari en 16 maart vinden wegwerkzaamheden plaats op het Industrieplein. Om de doorstroming op de S100 te verbeteren, krijgt het plein zowel op de Industrieweg als op de Verlengde Energieweg (van en naar het centrum) een extra strook voor linksaf. Daardoor kan de rotonde meer verkeer verwerken. Gelijktijdig met de aanpassing van het Industrieplein wordt ook een deel van de Industrieweg richting sluis Weurt opnieuw geasfalteerd.  

De aannemer voert de werkzaamheden zo uit dat het verkeer tijdens de werkzaamheden vrijwel altijd over de rotonde kan blijven rijden. Wel zullen steeds wisselend rijbanen zijn afgezet. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via borden. In de weekenden van 2 en van 9 maart is het Industrieplein helemaal afgesloten van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur. Ook dan zijn er alternatieve routes aangegeven. De fietsroutes blijven beschikbaar. Alleen begin maart verschuift de fietsoversteek bij de Energieweg/Verlengde Energieweg tijdelijk een stukje. Hij ligt dan twee dagen ter hoogte van het gebouw van Breng. Bussen en hulpdiensten blijven van de gebruikelijke routes gebruik maken.   

Renovatie Waalbrug

De aanpak van het Industrieplein hangt samen met de geplande werkzaamheden aan de Waalbrug. In 2018-2019 renoveert Rijkswaterstaat dit Nijmeegse icoon. Dat is noodzakelijk om het verkeer van en naar Nijmegen in de komende tientallen jaren zo veilig en soepel mogelijk over de brug te laten rijden. Om de stad tijdens de werkzaamheden bereikbaar te houden, voert de gemeente op verschillende verkeerspunten in de stad verbeteringen door die daaraan bijdragen. Zie ook www.nijmegengoedopweg.nl

X