Tag: Verkeer

18 dec 2019

Buurtactie verkeersveiligheid

Op zaterdag 21 december wordt er actie gevoerd in Nijmegen-Noord om de snelheid in 30-km-straten omlaag te krijgen.

Een van de meest gehoorde klachten in het Nijmeegse Oosterhout gaat over snelheid. Met name uit de Volsellastraat, Grote Boel, Kruidenstraat en Heinrich Böllstraat komen signalen over te hoge snelheid. De Wijkraad Oosterhout, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en enkele betrokken bewoners hebben nagedacht over oplossingen om de snelheid te verlagen. Als iedereen zich aan de 30-km snelheid houdt, kunnen kinderen veiliger naar school en naar de speelplek, is er meer ruimte voor fietsers en voelen oudere mensen zich veiliger op straat.

Om iedereen te informeren en bewustwording te kweken, vindt er op zaterdag 21 december a.s. een 30-km-actie-ochtend plaats. Om 10.00 uur wordt op ludieke wijze in de Volsellastraat de eerste 30km-sticker op een kliko geplakt. Buurtbewoners kunnen aan de actie meehelpen door die dag ook een 30km-sticker op hun kliko te plakken. Als op elke ophaaldag alle kliko’s in de straat buiten staan, is het telkens overduidelijk dat bewoners en passanten in een 30-km zone rijden. Vanzelfsprekend helpt iedere automobilist vooral door zich te houden aan de snelheidslimiet in de wijk.

U bent van harte uitgenodigd bij het startschot!

Wanneer: zaterdag 21 december a.s. van 10.00 uur tot uiterlijk 10.30 uur
Waar: Volsellastraat Nijmegen, ter hoogte van de kruising met de Terralaan
Wat: startschot 30 km stickeractie

Let op: plak de 30 km/u-stickers alleen op kliko’s in een 30 km/u zone.

U kunt de 30 km stickers vanaf 13 december a.s. verkrijgen bij:
– Albert Heijn, Jonagoldstraat
– OBGZ Bibliotheek, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– GGD, locatie De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen
– Kindcentrum Jump in de Dependance van OBS de Oversteek
– Kindcentrum Ondersteboven, De Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen

Om de attentiewaarde van de stickers hoog te houden, raden we aan maximaal op 1 container een sticker te plakken en niet op elke container een sticker. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling stickers te plakken op voorwerpen in de openbare ruimte, zoals op lantaarnpalen. Juist door de sticker op de kliko te plakken – die eenmaal per 2 weken buiten staat – valt de actie op.

19 okt 2017

Werk Keizer Traianusplein 23 – 27 okt.

19 okt 2017

Verkeersmaatregelen De Stelt

In en rond Plantjevlag en De Stelt in Nijmegen-Noord worden in deze maand enkele verkeersmaatregelen uitgevoerd. Het betreft tijdelijke snelheidsremmende maatregelen op de Laauwikstraat en Vossenpelssestraat, nabij Plantjevlag. Deze maatregelen moeten hinder van doorgaand verkeer op de route alvast beperken voordat er op langere termijn aanpassingen gedaan worden in de wegenstructuur van de oostzijde van de Waalsprong. Tevens sluit de gemeente Nijmegen de tijdelijke weg door De Stelt Zuid af en wordt de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld voor verkeer. 

De gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen willen dat er nog dit jaar een definitieve oplossing komt voor het reguleren van het verkeer in de oostflank van de Waalsprong. Over het eerdere plan voor een aanleg van een Dorpensingel en vervolgens enkele varianten hierop, is nog geen consensus. De situatie vraagt inmiddels al wel om een aantal maatregelen op korte termijn. 

Het Nijmeegse college van B&W heeft daarom besloten om busvriendelijke, tijdelijke drempels te plaatsen op het wegvak Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, ter hoogte van Bekkersland. Hiermee wordt dit stuk een 30 km-zone. Dit gebeurt eind oktober, mits het weer het toelaat. De drempels moeten verkeershinder voor bewoners beperken. Het is een tijdelijke maatregel die een toekomstige definitieve oplossing niet in de weg staat en dus het proces van beide raden niet frustreert. Hiermee komt de gemeente Nijmegen tegemoet aan de zorgen van bewoners en maakt zij de toezegging waar om op korte termijn maatregelen te treffen. 

De gewenste woningbouw in De Stelt Zuid kan niet meer wachten en dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie. Vanwege de bouw is het noodzakelijk de tijdelijke verbindingsweg door De Stelt Zuid af te sluiten. Tegelijk wordt dan de (verlengde) Turennesingel door De Stelt opengesteld om te voorkomen dat het verkeer, dat nu nog van de tijdelijke weg gebruik maakt, de Laauwikstraat overbelast. De Turennesingel kan het verwachte verkeer op een veilige manier verwerken.

X