Noord aan het Woord: aflevering 1


Noord aan het Woord: aflevering 1

Samen werken aan zorg en welzijn in Lent en Oosterhout

Alle Nijmeegse wijken hebben hun eigen, specifieke uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn. Ook Lent, Ressen en Oosterhout. Daarom werken gemeente, woningcorporaties, sociaal-maatschappelijke organisaties, scholen, politie, ondernemers én burgers nauw samen aan thema’s als leefbaarheid, veiligheid, geld, gezondheid, opvoeding en ontmoeting. Hoe ze dat doen? Voor wie? En met welk resultaat? Dat lees, zie en hoor je in de serie ‘Noord aan het woord’. Hierin informeren we je over de belangrijkste onderwerpen door betrokken partijen zélf aan het woord te laten”.

Klik hier voor de videolink.

X
%d bloggers liken dit: