Thuis 2.0

25Jan20:1521:15Wijkraadvergadering WPO

28Maa20:1521:15Wijkraadvergadering

23Mei20:1521:15Wijkraadvergadering WPO

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 28 Sep 2023

Aanwezig: Marike - Ben er Weer Geurt - Ben er Weer Anja - Wijkraad Imogen - Wijkraad Paul - Bindkracht 10 Jeffrey - Wijkregisseur Ben - Wijkraad Oscar - Wijkraad Henry - Wijkraad Arjan - Webbeheerder Eric - Stadspartij   Ingekomen stukken Geen Verslag vorige vergadering Fietsroute Griftdijk Rapport HOV in 30km zone niet altijd slechter via...

AGENDA wijkraadvergadering 23 november 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar. U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen. De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19. AGENDA 1. Welkom 2. Korte...

Ben er weer 2023-05

Met deze keer in ons wijkblad o.a.: • Terugblik Kunstroute Nijmegen Oosterhout 2023 • 'Dingen die ik niet snap': column Hans Radenborg • Informatiekaart sociale basis voor onze wijk • Programma Herfstkleuren 2023 • Jongerencentrum Het Nest Lees de BEN er weer online: klik...

Oprichting nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord

Oprichting nieuwe vrijeschool in Nijmegen Noord ouderverklaringen nodig voor 30 oktober   Sara en Esther wonen allebei met hun gezin in Nijmegen Noord. De kinderen van Sara gaan naar vrijeschool Meander in Nijmegen Oost. Het is een bewuste keuze voor dit type onderwijs...

AGENDA wijkraadvergadering WPO 28 september 2023

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar. U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, Pijlpuntstraat 1, 6515 DJ Nijmegen. De vergaderruimte is op de 2e etage in zaal 2.19. AGENDA 1. Welkom 2. Korte...

NOTULEN wijkraadvergadering 5 Juli 2023

Aanwezig. Ben - Voorzitter Wijkraad Anja - Wijkraad Marc - Buurtbewoner Oscar - Wijkraad Martin - Wijkraad Henry - Wijkraad   Dit was een heel korte vergadering, de laatste voor de zomervakantie. Volsellastraat: Wachten al 2 jaar op collectief bezwaar ontsluiting waaijenstein. Inmiddels is er al een 5e omgevingsmanager, Manja...

NOTULEN wijkraadvergadering WPO 10 Mei 2023

Aanwezig. Anja - Wijkraad Marike - Ben er Weer Harriet - Moestuin de Pompoen Rienke - Initiatiefnemer de Pompoen Mark - Ooit lid groen commitee van de Wijkraad Jeffrey - Wijkregiseur Paul - Bindkracht 10 Martin - Wijkraad Oscar - Wijkraad Henry - Wijkraad Ben - Wijkraad Joep - Stadsecoloog Welkom. Korte Voorstel...

X