Thuis 2.0

28Aug20:0021:30Wijkraadvergadering

23Okt20:0021:30Wijkraadvergadering

Verbeteren groen aan de Prins Mauritssingel

Hierbij een bericht van de gemeente: Datum   15 juli 2019 Betreft   Rooien Populieren   Beste bewoners en ondernemers, De gemeente wilt vanaf het najaar het groen aan de Prins Mauritssingel verbeteren. Om te beginnen aan de spoorzijde. De 30 populieren, die veel takken verliezen...

Afsluiting Griftdijk in noordelijke richting

Vanaf 24 juli tot en met 16 augustus is de Griftdijk vanaf de kruising met de S111 tot en met de zijstraat Claustrum in noordelijke richting (Elst/Arnhem) afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel door. Auto’s en...

Uitnodiging inloopavond Skaeve Huse 2 juli

De gemeente nodigt u graag uit voor een inloop op 2 juli 2019. Tijdens deze inloop kunt u zien hoe de zorgwoningen en de inrichting van het terrein gepland zijn. Het projectteam heeft het inrichtingsplan uitgewerkt en de inbreng...

Wijkraadvergadering 26 juni 2019 – agenda

AGENDA 1. Welkom 2. Vaststellen agenda 3. Korte kennismakingsronde (indien nodig) 4. Verslag vorige vergadering > voor de notulen, zie https://nijmegennoordonline.nl/notulen-wijkraadvergadering-22-mei-2019/ 5. Korte terugkoppeling/afstemming bijeenkomsten / werkgroepen     a. Bericht Ed van Dael – gemeente – wijkraden     b. Inspraakbijeenkomst zomernota     c. Openbaar...

Notulen wijkraadvergadering 22 mei 2019

Aanwezig: Geurt (penningsmeester wijkraad), Imogen van Koperen (wijkraad), Oscar Papenhoven (wijkraad), Martin Ruivenkamp (wijkraad), Tom Verhoef (secretaris wijkraad), Hans (redactielid Ben Er Weer) Afwezig: Anja Lucassen  en Arjan Olsder(wijkraad)   1. Welkom Aangezien de positie van voorzitter nog steeds vacant is, treedt Tom als voorzitter...

X