Thuis 2.0

09Maa20:1521:15Wijkraadvergadering

11Mei20:1521:15Wijkraadvergadering (WPO)

29Jun20:1521:15Wijkraadvergadering

NOTULEN wijkraadvergadering 12 januari 2022 (WPO)

Aanwezig: Arjen, Ben, Henry (wijkraad), Jeffrey, JuliĆ«tte en Harold (gemeente), Marike (Ben er weer), Desiree (Politie), JuliĆ«tte, Rene, Sjaco, Koen. Afwezig: Oscar (Secretaris wijkraad), Imogen, Anja, Harrie.   Welkom De Secretaris (Oscar) is afwezig vanwege ziekte zodat de notulen worden...

AGENDA wijkraadvergadering (WPO) 12 januari 2021

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar. LET OP: vanwege de coronaregels is dit overleg DIGITAAL. Klik op de link om deel te nemen: link voor teamsoverleg AGENDA 1) Welkom 2) Korte voorstelronde...

NOTULEN wijkraadvergadering 27 oktober 2021

Aanwezig: Harrie, Henry, Oscar, Eric Bender, Gerry Van Campen, Sjaco Lensen Afwezig: Ben, Anja, Arjen, Imogen 1) Welkom De voorzitter (Ben) is met vakantie, Harrie neemt voor nu het voorzitterschap waar en heet iedereen welkom. 2) Korte voorstelronde (indien nodig) Sjaco Lensen: wijkbewoner en...

Wijkraadvergadering 27 oktober 2021 – agenda

De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur), eindigt rond 21.30 uur en is openbaar. LET OP: wij vergaderen weer fysiek! U bent welkom in Voorzieningenhart De Klif, de vergaderruimte is op de 2e etage in zaal C.16/C.17 (1,5...

NOTULEN wijkraadvergadering 1 september 2021 (WPO)

Aanwezig: Ben, Oscar, Harry, Henry de Bruijn, Imogen, Desiree van Kleef, Marike, Nasibeh, Anja, Nynke de Haan (lasergame Funspace) Afwezig: Martin, Jeffrey, Paul, Arjan 1) Welkom Voorzitter heet iedereen welkom. 2) Korte voorstelronde (indien nodig) 3) Ingekomen stukken en vaststellen agenda Roy van de Kerkhof:...

X