Thuis 2.0

08Maa09:3013:00Rots en Water training voor vrouwen

22Apr20:1521:30Wijkraadvergadering

Wijkraadvergadering 19 februari 2020 – agenda

AGENDA 1. Welkom 2. Korte voorstelronde (indien nodig) 3. Vaststellen agenda 4. Verslag vorige vergadering 5. Terugkoppeling voortgang a) Sociale thema’s b) Groen schoolplein c) Wijkmedia overleg d) Veilig verkeer 6. De Buurt Beslist 7. Rondvraag, mededelingen 8. Sluiting De vergadering start om 20.15 uur, eindigt om ca. 21:30 (inloop vanaf 20.00...

Ontwikkelingen Zuiderveld

De woningbouw in Zuiderveld is in volle gang. Binnenkort wordt ook gestart met het definitief inrichten van de wijk. De bijgevoegde nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen in de directe woonomgeving. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Notulen wijkraadvergadering 18 december 2019

1. Welkom door Ben Bloemendal. 2. Korte kennismakingsronde  • Ben Bloemendal – voorzitter wijkraad • Ed van Dael – wijkmanager • Dorothe Krielen – De Oversteek – vergroenen plein • Ronald van der Steen – vergunningverlening • Arjan Oldser – ondernemer, betrokken in wijk • Paul Reuling...

Onderzoek naar aardwarmte rondom Nijmegen

In januari en februari vindt rondom Nijmegen onderzoek plaats naar aardwarmte (het onderzoek zal ook plaatsvinden ten noorden van de Waalsprong, grens met Ressen/Lingewaard). Dat is warmte diep in de grond, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van...

Nationale Voorleesdagen: ‘Moppereend’ in de bieb

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 22 januari t/m 1 februari kunnen peuters en kleuters extra vaak luisteren naar mooie verhalen in de bibliotheek. Op vrijdag 31 januari voeren de zusjes Irene en Hannah van theatergroep ZieZus de voorstelling ‘Mopperdemopperdemopper’...

Buurtactie verkeersveiligheid

Op zaterdag 21 december wordt er actie gevoerd in Nijmegen-Noord om de snelheid in 30-km-straten omlaag te krijgen. Een van de meest gehoorde klachten in het Nijmeegse Oosterhout gaat over snelheid. Met name uit de Volsellastraat, Grote Boel, Kruidenstraat en...

X