Notulen Wijkraad Oosterhout 20 december 2017

Aanwezig: Wijkraad: Robert, Peter, Gerry en Vanessa 2 wijkbewoners; voor presentatie Pump Track: Robbert Crommetuyn en Dzintra Cibulska Afwezig: Wijkraad: Anja en Marlous 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Terugkoppeling overige overleggen: Het vervolg overleg over de Oversteekplaats Oude Groenestraat zal na 10 januari 2018 worden ingepland, zodra er terugkoppeling is vanuit de afdeling mobiliteit … Meer lezen over Notulen Wijkraad Oosterhout 20 december 2017