Auteur: MarcNm

20 mei 2018

Nieuw Limespad voert door Park Lingezegen

Het nieuwe Romeinse Limespad voert door Park Lingezegen. Het pad wordt op 23 mei officieel geopend. Dit langeafstandswandelpad volgt de grenzen van het voormalige Romeinse Rijk. In Nederland loopt het van Katwijk naar Berg en Dal.

Een langeafstandswandelpad of LAW is een pad dat is aangegeven met roodwitte stickers, soms in de vorm van een pijl. De bekendste LAW is het Pieterpad. Dat voert van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in Maastricht.

Het nieuwe Limespad of LAW-16 komt in Arnhem-Zuid de regio binnen. Bij de wijk Schuytgraaf gaat het Park Lingezegen in. Na Elst volgt de route het RijnWaalpad onder de Betuweroute en autosnelweg A15 door. In Bemmel loopt de route via het Zeegsepad, een lokaal klompenpad. Na Landgoed Doornik verlaat het Limespad Park Lingezegen weer. Via het eiland Veurlent gaat de route via De Oversteek naar Nijmegen. Je kunt het Limespad in twee richtingen wandelen en zelf kiezen waar je begint en eindigt.

Limes is het Romeinse woord voor grens. Die verbond tientallen forten en wachttorens waarmee de Romeinen zich wilden beschermen tegen invallen van de barbaren uit het noorden: de Germanen. In Nederland is het wandelpad 275 kilometer lang. Deze LAW-16 is opgedeeld in 45 afwisselende etappes van ongeveer 5 kilometer. Kaartjes, routebeschrijvingen en GPS-tracks zijn gratis te downloaden op www.wandelnet.nl/limespad.

05 apr 2018

Green Capital kapt karakteristieke knotwilgen

De gemeente Nijmegen heeft begin april zeven karakteristieke knotwilgen langs de Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-Noord laten omzagen. Aanvankelijk was het de bedoeling om alle 32 knotwilgen te kappen. Bewoners kwamen daartegen in opstand. De Van Boetzelaerstraat is een romantisch aandoend landweggetje naar het historische landgoed Oosterhout. De rij knotwilgen is in 1988 eigenhandig geplant door baron Chris van Boetzelaer, de huidige eigenaar van het landgoed. Daarmee vormen deze dertig jaar oude knotwilgen een beeldbepalend onderdeel van de landschappelijke waarde van Park Waaijenstein. De komende jaren verrijzen daar 14 vrijstaande villa’s plus een complex van 85 luxe appartementen. In een gebied waarin al zoveel oude structuren verdwijnen, moeten we natuurlijke elementen als deze karakteristieke rij knotwilgen koesteren, vinden de bewoners. Door hun protest blijft nu ruim driekwart van de 32 knotwilgen behouden. Alleen de knotwilgen die de toegang geven tot zes vrije kavels zijn nu omgezaagd. De nieuwe eigenaren van die kavels moeten op grond van hun koopcontract goed voor de resterende knotwilgen zorgen.

08 dec 2017

Van Boetzelaerstraat blijft landweggetje

De Van Boetzelaerstraat in Nijmegen-Noord blijft tijdens de bebouwing van Park Waaijenstein een smal landweggetje. En deze straat wordt voor auto’s voorlopig ook niet aangesloten op de Volsellastraat. Dat hebben de bewoners kunnen afspreken met de gemeente Nijmegen.

Als het aan de gemeente ligt, krijgt het toekomstige appartementencomplex in Park Waaijenstein een aparte route naar de Italiëstraat (nu nog een busbaan). De bewoners van Oosterhout hadden zich sterk gemaakt voor een kortere en veiligere route buiten hun wijk om. Zij willen geen honderden extra auto’s per dag over de karakteristieke Van Boetzelaerstraat en onoverzichtelijke Volsellastraat.

De raadscommissie Waalsprong heeft wethouder Velthuis (stedelijke ontwikkeling) groen licht gegeven voor een serieus onderzoek naar de zuidelijke ontsluiting van Park Waaijenstein. Dit gebied naast het landgoed ten zuiden van de wijk Oosterhout wordt nu bouwrijp gemaakt. Volgend jaar komen daar 14 vrijstaande woningen. Later verrijst er een groot complex met maximaal 85 appartementen.

Wethouder Velthuis meldde aan de raadscommissie dat er een bedrijf is geselecteerd om dat appartementencomplex te ontwikkelen. Het bedrijf betaalt daarvoor drie miljoen euro aan de gemeente. Er is al gesproken over de zuidelijke ontsluiting en het bedrijf is daar positief over, vertelde de wethouder. GroenLinks en PvdA willen nog wel van de wethouder horen welke alternatieve plekken de gemeente heeft onderzocht. Want het nieuwe complex in Park Waaijenstein wordt ongeveer drie keer zo omvangrijk als het bestaande appartementencomplex langs de Griftdijk. Niet iedereen vindt zo’n kolossaal gebouw goed passen in een park.

Nu er waarschijnlijk een aparte (fiets)straat naar Park Waaijenstein komt, kan de Van Boetzelaerstraat z’n beperkte breedte van 3,80 meter de komende jaren houden. De gemeente wilde dit landweggetje verbreden tot vijf of zes meter, maar moest toegeven dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Ook hoeft de Van Boetzelaerstraat voorlopig niet te worden aangesloten op de Volsellastraat, een onoverzichtelijke straat waar veel kinderen fietsen en spelen.

Tegen het kappen van bijna een kwart van de knotwilgen (7 van de 32) langs de Van Boetzelaerstraat loopt nog een bezwaar van de omwonenden. De bezwaarcommissie van de gemeente doet daarover begin 2018 een uitspraak. Wethouder Velthuis, die zelf poolshoogte is komen nemen in de Van Boetzelaerstraat, wil zoveel mogelijk knotwilgen laten staan. Bijvoorbeeld door zes losse inritten naar de vrije kavels te combineren tot drie brede inritten. Die oplossing spaart weer drie knotwilgen extra. De nieuwe eigenaren van de vrije kavels zijn verplicht om goed voor de knotwilgen op hun terrein te zorgen. De bomen zijn in 1988 aangeplant door baron Chris van Boetzelaer, eigenaar van het landgoed Oosterhout.

Voor het bouwverkeer naar de 14 vrije kavels en 85 appartementen heeft de gemeente een tijdelijke bouwweg laten aanleggen. Die loopt van de Griftdijk Noord naar Park Waaijenstein. Daardoor hoeft er geen bouwverkeer door de wijk te rijden, wat veiliger is. De bouwweg mag maximaal vijf jaar blijven liggen, dus tot november 2022. Op de bouwweg, de nieuwe Notensteinstraat langs de vrije kavels en de Van Boetzelaerstraat gaat een maximumsnelheid gelden van 30 kilometer per uur, hebben de bewoners afgesproken met de gemeente. Nu geldt op de bouwweg en de Van Boetzelaerstraat nog een maximum van 50 kilometer per uur. Verder komt er een parkeerverbod op de Van Boetzelaerstraat.

De gemeente heeft bovendien beloofd om informatie over de tijdelijke verkeerssituatie op de website www.waalsprong.nl/bewoners/werk-in-uitvoering te zetten. De tijdelijke verkeerssituatie rond Park Waaijenstein duurt enkele jaren. Met bewoners gaat de gemeente zich vanaf begin volgend jaar nog buigen over de definitieve inrichting en ontsluiting van Park Waaijenstein.

25 nov 2017

Mogelijk andere route naar Park Waaijenstein

Er komt mogelijk een andere route naar het nieuwe appartementencomplex in Park Waaijenstein. Daardoor kan de karakteristieke Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje blijven en krijgen bewoners van de Volsellastraat geen honderden extra auto’s per dag door hun straat.

De gemeente Nijmegen ontwikkelt nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Op dit moment worden 14 vrije kavels bouwrijp gemaakt. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen in Park Waaijenstein leidt tot ongeveer 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van de omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat nu verbreden tot 5,90 meter en ook de onoverzichtelijke Volsellastraat (met veel kinderen) drukker maken.

De gemeente had in het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone nog beloofd dat de Van Boetzelaerstraat een smal landweggetje van 3,50 meter zou blijven. “De geplande ontsluiting via de Volsellastraat, dus via de wijk Oosterhout, vinden wij zeer onwenselijk,” laat ook de Wijkraad Oosterhout aan de gemeenteraad weten. “De Volsellastraat is hier niet goed voor ingericht.”

Nijmegen gaat nu onderzoeken of het nieuwe appartementencomplex via de zuidkant is te ontsluiten, dus via de Italiëstraat. Dat heeft de gemeente geantwoord op vragen van Marc van Nijnatten, voorzitter van de PvdA-raadsfractie. Dit alternatief komt van de bewoners. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller en veiliger. Een nog betere oplossing is volgens veel bewoners het verplaatsen of schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal gebouw wel thuishoort in een groen en rustig park.

30 sep 2017

Gemeente breekt belofte smalle Van Boetzelaerstraat

De gemeente wil de belofte breken dat de karakteristieke Van Boetzelaerstraat in Nijmegen Oosterhout een smal landweggetje blijft. Ook is Nijmegen van plan om 800 auto’s extra per dag door de onoverzichtelijke Volsellastraat te sturen. Bewoners hebben een veiliger alternatief bedacht.

De gemeente Nijmegen maakt plannen voor nieuwbouw ten zuiden van de wijk Oosterhout: in de akker naast het landgoed. Er zijn 14 vrije kavels te koop. Later komen daar maximaal 85 luxe appartementen bij. Deze nieuwbouw van bijna 100 woningen met minimaal 217 parkeerplaatsen in Park Waaijenstein leidt tot zo’n 800 extra auto’s per dag door de wijk Oosterhout. Tegen de zin van omwonenden wil de gemeente de rustieke Van Boetzelaerstraat verbreden tot bijna 6,00 meter en de Volsellastraat nog drukker maken. In die gekromde en daardoor onoverzichtelijke woonstraat fietsen en spelen veel kinderen.

Omwonenden noemen de plannen van de gemeente dom. De Van Boetzelaerstraat is nu een smal landweggetje, waar mensen rustig fietsen en wandelen. Verbreding is in strijd met eerdere beloften aan de bewoners. Want volgens het Beeldkwaliteitsplan Landschapszone van de gemeente behoudt de Van Boetzelaerstraat “het kenmerk van een doodlopend landweggetje, met een smal profiel (3,5 meter)”.

Op een informatiebijeenkomst van de gemeente in juni over Park Waaijenstein bleek er nul draagvlak voor het wilde plan van de gemeente. Van de ruim 50 bewoners uit de omgeving van de Volsellastraat zag niemand het zitten. De bewoners zijn bang voor meer verkeer en gevaarlijke situaties.

Voor de 85 appartementen hebben de bewoners een alternatieve route aangedragen: van de Griftdijk Noord via de Italiëstraat (nu busbaan, straks voor alle verkeer) en de ‘zandweg’ (nu voor zandwagens, straks niet meer) naar Park Waaijenstein. Deze zuidelijke route buiten de wijk om is korter, sneller én veiliger. SP-wethouder Bert Velthuis (stedelijke ontwikkeling) weigert dit alternatief vooralsnog te onderzoeken. Een nog betere oplossing is volgens de bewoners het schrappen van de appartementen in Park Waaijenstein. Want het is de vraag of zo’n massaal complex wel thuishoort in een groene omgeving.

X